‘Rekenhof moet Agentschap Integratie en Inburgering doorlichten’
An Moerenhout Foto: Photo News

‘Er is dringend nood aan transparantie.’ Groen en SP.A willen het Rekenhof inschakelen om de financiële toestand van het Agentschap Integratie en Inburgering te onderzoeken.

De oppositie vraagt al maandenlang om een externe audit. Sinds de eerste berichten over een herstructurering bij het agentschap, waarbij 171 banen verloren gaan. Het personeel staakte en voerde al actie tegen de plannen van de directie. Maar minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) weigert een externe audit. Ook CD&V sluit zich ondanks kritische bedenkingen bij de werking van het agentschap niet aan bij de oppositie.

Daarom zullen Groen en SP.A straks bij aanvang van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement vragen voor een stemming bij hoogdringendheid over een motie om het Rekenhof in te schakelen. ‘Het Agentschap blijft de negatieve resultaten opstapelen’, zeggen An Moerenhout (Groen) en Yasmine Kherbache (SP.A). Ze klagen aan dat het vertrouwen van het personeel in de directie zoek is. ‘De afvloeiingen bij het personeel komen er volgens Homans omdat er minder asielzoekers zijn. Dat is larie. De meerderheid van de inburgeraars zijn geen asielzoekers en de nood aan inburgeringstrajecten blijft groot.’

De kans dat Groen en SP.A bakzeil halen is groot. Als er geen meerderheid is om de motie te agenderen, komt er geen stemming. Zelfs als het tot een stemming komt, zal de meerderheid niet akkoord gaan met een doorlichting van het Rekenhof. Zo zal het parlementair debat over het de herstructurering - voorlopig - worden afgerond.