Acht op de tien religieuzen in Vlaanderen ouder dan 75 jaar
Foto: Lisa Van Damme; LVD

Wellicht nog dit jaar zal Vlaanderen minder dan 1.000 paters tellen en op korte termijn verdwijnt de helft van de zustercongregaties. Tachtig procent van de religieuzen in Vlaanderen is ouder dan 75 en minder dan 5 procent jonger dan 60 jaar. Even opmerkelijk: 15 procent is ouder dan 90. Dat meldt Kerk en Leven.

Vorig jaar telde Vlaanderen 6.197 mannelijke en vrouwelijke religieuzen: 1.451 mannen, van wie 234 in broedercongregaties en 263 leden van abdijgemeenschappen, 4.413 apostolische zusters, en 332 (contemplatieve) slotzusters. Vijftien jaar geleden, in 2002, telde Vlaanderen nog 3.039 mannelijke religieuzen en 10.924 kloosterzusters, van wie 689 contemplatieve zusters.

In 10 jaar tijd is het aantal apostolische zusters gedaald met 44 procent en het aantal paters met 48 procent. In de abdijen is de daling minder sterk, namelijk 36 procent. Vorig jaar telden alle religieuze instituten in Vlaanderen 3 novicen en 5 leden met tijdelijke geloften. Bij de mannen vormen de scheutisten met 174 de grootste groep. Bij de vrouwen zijn de zusters van Vorselaar met 314 leden koploper.

Exact 65 van de 180 zustercongregaties tellen 10 of minder leden. Ook 10 mannencongregaties (paters of broeders) en 7 van de 14 abdijen tellen 10 of minder leden.