Donald Trump hield vannacht zijn eerste State of the Union als president van de Verenigde Staten. Hij riep Democraten en Republikeinen op om compromissen te sluiten. De gevangenis van Guantanamo Bay blijft open.

Een uur en twintig minuten sprak Trump dinsdag, zoals de traditie voorschrijft, beide kamers van het Congres toe. De president blikte terug op de verwezenlijkingen in zijn een eerste jaar, waarin ‘ongelofelijke vooruitgang’ en ‘buitengewone successen’ zijn geboekt.

‘Ons land is sterk, omdat onze mensen sterk zijn,’ zei Trump, die zijn speech begon met het bedanken van hulpverleners die het voorbije jaar mensen hebben gered bij natuurrampen of aanslagen.

‘Sinds de verkiezing hebben we 2,4 miljoen nieuwe jobs gecreëerd, waaronder 200.000 nieuwe jobs in de industrie alleen al. Na jaren en jaren van loonstagnatie, zien we eindelijk stijgende lonen’, zei de president, die er op wees dat de werkloosheid op het laagste punt staat in 45 jaar. Volgens de Republikein was de werkloosheid bij de zwarte en latino-bevolking nooit lager.

Trump in eerste State of the Union: ‘Schuif meningsverschillen opzij’
Foto: REUTERS

Einde maken aan ‘oneerlijke handelsakkoorden’

Trump verwees ook naar zijn belastinghervorming. ‘Onze massale belastingverlagingen betekenen een enorme verlichting voor de middenklasse en kleine ondernemingen’, luidde het. ‘Sinds we de belastingverlagingen hebben goedgekeurd, hebben ongeveer 3 miljoen arbeiders extra belastingkortingen gekregen - veel van hen voor duizenden dollars per arbeider.’

 

De president benadrukte dat zijn regering in haar eerste jaar meer regulering ongedaan heeft gemaakt dan eender welke andere regering in de geschiedenis. Trump maakte naar eigen zeggen ook een einde aan ‘de oorlog tegen Amerikaanse energie’, de oorlog tegen ‘mooie, propere steenkool’ en aan ‘oneerlijke handelsakkoorden’. ‘We verwachten van akkoorden dat ze eerlijk zijn en - erg belangrijk - wederzijds’, aldus Trump.

Guantanamo blijft open

President Trump kondigde tijdens zijn speech aan dat hij een besluit ondertekende om de omstreden gevangenis van Guantanamo Bay op Cuba open te houden. Hij maakt daarmee een beslissing van zijn voorganger Barack Obama ongedaan. Obama wou het kamp sluiten en ondertekende daarvoor onmiddellijk na zijn aantreden in januari 2009 een besluit.

 

Trump had tijdens de verkiezingscampagne altijd herhaald dat hij het kamp wilde behouden. Toch liet hij het decreet van Obama een jaar lang onaangeroerd.

‘Tien jaar voor een weg’

Aan het Congres vroeg Trump om 1,5 biljoen dollar aan investeringen in Amerikaanse infrastructuurwerken goed te keuren. ‘De Empire State Building hebben we gebouwd in een jaar, maar vandaag duurt het tien jaar om de toelating te krijgen voor het aanleggen van een weg’, zei de president.

Hij riep Republikeinen en Democraten op tot eenheid. ‘Vanavond roep ik iedereen op om onze meningsverschillen opzij te schuiven en overeenstemming op te zoeken.’

Immigratieplan

Trump - die in zijn State of the Union een direct verband legde tussen immigratie en criminaliteit - bepleitte ook zijn immigratieplan, een ‘gedetailleerd voorstel’ waarin ‘iedereen iets krijgt, maar niet alles wat ze wilden’. Dat bestaat uit ‘vier pijlers’. De eerste is een ‘pad naar burgerschap’ voor 1,8 miljoen illegale migranten die op een jonge leeftijd naar de VS zijn gekomen - een toegift aan de Democraten -, terwijl de tweede pijler de bouw van de grensmuur met Mexico - zijn grootste verkiezingsbelofte - en de aanwerving van extra grenswachters omvat.

 

Pijlers drie en vier zijn het ‘einde van de visaloterij’ en het stoppen van ‘kettingmigratie’.

Kernarsenaal moderniseren

De president vroeg het Congres ook om een einde te maken aan ‘het sekwestreren’ van het budget voor Defensie en het leger volledig te financieren. ‘We moeten ons kernarsenaal moderniseren en heropbouwen, in de hoop dat we het nooit zullen moeten gebruiken.’

 

Ten slotte volgden verwijzingen naar de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël, de protesten in Iran en het ‘verschrikkelijke’ nucleair akkoord, en Noord-Korea en het ‘bedorven karakter’ van het regime van Kim Jong-un.

‘Zolang we trots zijn op wie we zijn en waar we voor vechten, is er niets dat we niet kunnen doen’, eindigde Trump zijn eerste State of the Union.

Trump in eerste State of the Union: ‘Schuif meningsverschillen opzij’
Foto: REUTERS