Omdat dubbele straatnamen voor verwarring zorgen bij hulp- en postdiensten, krijgen 29 straten in Aalter en Knesselare door de fusie een nieuwe naam op 1 januari 2019. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen inwoners wel nog suggesties doen.

In Aalter en Knesselare, krijgen 29 straten vanaf 1 januari 2019 een nieuwe naam en/of nieuwe huisnummers. Ook straten die doorlopen over de huidige gemeentegrens en die ter hoogte van die grens van naam veranderen, werden in de lijst opgenomen.

Link met verleden

“Bij de bepaling van de straten die van naam wijzigen, werd rekening gehouden met objectieve gegevens, zoals het aantal handelszaken en ondernemingen en het aantal inwoners per straat. Zo blijven bijvoorbeeld de Brugstraat, Molenstraat en Kouter in Aalter ook na de fusie bestaan, omdat er meer handelszaken gevestigd zijn en er meer inwoners wonen dan in de Brugstraat, Molenstraat en Kouter in Knesselare. In Knesselare verandert dan weer niets voor de Kerkstraat, Kloosterstraat en Veldstraat, drie centrumstraten”, zegt Knesselaars schepen Herlinde Trenson (Groep9910).

In beide gemeenten deed een adviesgroep, gespecialiseerd in erfgoed en historisch onderzoek, gemotiveerde voorstellen voor nieuwe straatnamen. Daarbij werd zo veel mogelijk rekening gehouden met oude plaatsnamen of toponiemen.

“Tijdens het openbaar onderzoek kunnen inwoners andere suggesties doen door middel van een gemotiveerd voorstel en daar zullen wij ons dan weer over buigen. Een goed nieuw voorstel maakt wel degelijk een kans. Zo zijn we heel benieuwd naar de reacties op de Porcelijnegoedstraat ter vervanging van de Brugstraat en de Priesteragelaan als nieuwe naam voor de Cardijnlaan”, zegt Trenson.

Het dossier ligt ter inzage in de gemeentehuizen van Aalter en Knesselare tussen 1 en 30 maart. “In de tweede helft van februari krijgen de desbetreffende inwoners en eigenaars een persoonlijke kennisgeving van het openbaar onderzoek. Na afloop van het openbaar onderzoek sluiten de colleges van beide gemeenten het dossier af. Daarna keuren de gemeenteraden de nieuwe straatnamen goed.”

“Een nieuwe huisnummering wordt nadien door de colleges van burgemeester en schepenen vastgesteld. Het wat en hoe hierover zal aan de inwoners nog worden meegedeeld”, besluit de schepen.