Curatoren Optima dagvaarden vette vissen
Optima-topman Jeroen Piqueur Foto: fvv
De curatoren van Optima Bank zijn overgegaan tot een massale dagvaarding in de zaak van de failliete bank. Zowel toezichthouder, revisor, directie en bestuurders worden financieel gedagvaard.

De curatoren van Optima Bank gaan over tot een zelden geziene dagvaarding. Ze lanceren maar liefst drie gerechtelijke procedures voor de burgerlijke rechtbank waarvan twee voor de rechtbank van koophandel in Gent en één in Brussel. De drie procedures samen viseren zowel de bestuurders en directieleden van de Optima Bank, de Optima Group, de commissaris-revisor van de Optima Bank én de Nationale Bank van België.

In totaal worden meer dan 30 partijen gedagvaard. Daar zitten naast Jeroen Piqeur opvallende namen tussen zoals de liberaal Geert Versnick, Luc Van den Bossche (ex-SP.A) en Herman Verwilst (ex-Fortis) maar zelden gezien is dat ook de bedrijfsrevisor én de toezichthouder (de NBB) zich moeten verantwoorden. Inzet van de curatoren is om financiële compensatie te bekomen voor de burgerlijke rechtbank. Het betreft dus geen strafzaak. Er loopt al een strafrechtelijk onderzoek naar het faillissement van Optima Bank én daar hebben de curatoren volgens onze informatie zich burgerlijke partij gesteld.

De financiële inzet is groot. De eerste procedure in Gent is erop gericht om alle personen die vanaf 30 juni 2014 tot datum van het faillissement bestuurder of directielid waren, te laten aansprakelijk stellen voor het netto-passief van het faillissement omwille van kennelijk grove fouten. Die zouden bijgedragen hebben tot het faillissement van de bank. Het netto-passief bedraagt maximaal 72 miljoen maar zou nog kunnen zakken tot zo’n 50 miljoen. Maar het blijft een flink bedrag die een twaalftal personen (solidair) zouden moeten ophoesten bij een definitieve veroordeling.

Daar zitten onder meer Jeroen Piqueur en Luc Van den Bossche tussen, ex-directeuren Jan De Paepe en Jo Viaene, voormalig revisor Ludo Swolfs (ex-EY) en zijn vennootschap, voormalige KBC-directeuren Guido Segers en Danny Deraeymaeker (ex-KBC) en Ludwig Caluwé naast Koen Petit en Marc Debaets (ex-Electrabel).

De curatoren verwijten de voormalige top enkele betwistbare kapitaalverhogingen uit 2014 en aan Land Invest verstrekte kredieten. Dat laatste gebeurde nog terwijl de Nationale Bank de bank had opgelegd de bankactiviteit af te bouwen. Land Invest in Antwerpen ontwikkelde appartementen op het Antwerps eilandje en aan de tunnelplaats die door Optima Global Estate verkocht werden aan klanten van de bank. De top wordt ook verweten aan Jeroen Piqueur geld te hebben uitgekeerd voor niet geleverde prestaties. Ten slotte zouden ze gezorgd hebben voor een vertrouwensbreuk met de Nationale Bank.

Diezelfde Nationale Bank is samen met een aantal bestuurders en directieleden van Optima Bank uit 2015 gedagvaard in de zaak van onrechtmatige depositoverwerving voor de rechtbank in Brussel. De Nationale Bank wordt verweten van eerst de bank verboden te hebben nog funding aan te trekken maar in augustus 2015 toch de deur op een kier te hebben gezet door fondsenwerving bij professionele partijen toe te laten. De omschrijving was onduidelijk waar Optima Bank gebruik van maakte om bij Ocmw’s en gemeenten deposito’s op te halen. Gemeenten als Dentergem en Wijnegem leden daardoor verlies en willen compensatie. Wijnegem voert al een procedure terwijl Dentergem zich aansluit bij de procedure van de curatoren. Inzet is om 10 miljoen te recupereren.

Maar liefst 31 partijen zijn gedagvaard in een derde procedure in Gent voor de aankoop van de Spaanse dochter van Optima door de bank en het versluizen van geld van de bank naar Optima Group. De bank, de groep, bestuur en directie, bedrijfsrevisor Ernst & Young (EY) én commissaris Jean-François Hubin zijn gedagvaard. Andere namen zijn onder meer Geert Versnick, Herman Verwilst, Luc Van den Bossche, Philip De Hulsters (ex-Ethias), ondernemer Jos Sluys, Jeroen en Ruben Piqueur, Rik Donckels (ex-Cera) en Frank Vincent.