Donald Trump heeft in Davos vooral zijn eigen verwezenlijkingen in de verf gezet. Verrassende nieuwe inzichten bleven uit.

De Amerikaanse economie draait beter dan ooit, en daarom het nu het moment om zaken te doen in de VS. Dat is, in een notendop, de boodschap van de Amerikaanse president Donald Trump aan politici en zakenlui die in Davos bijeengekomen zijn voor het Wereld Economisch Forum.

Er was veel verwacht van de speech. Trump heeft zich immers afgezet tegen de globaliseringswaarden waar Davos voor staat. Maar hij deed geen poging om zijn critici tegemoet te komen. ‘Ik zal de VS altijd op de eerste plaats zetten, net zoals andere leiders dat met hun landen doen’, zei hij. ‘Al betekent America First niet America Alone’. Dat laatste maakte hij concreet door de mogelijkheid van multilaterale handelsakkoorden open te laten.

Trump ging ook in op de kritiek die leeft op zijn handelsbeleid. ‘Er is geen vrije en open handel mogelijk als anderen de systemen misbruiken. Handelsregels moeten eerlijk zijn en beide partijen ten goede komen. Dat is niet alleen goed voor de VS, maar voor de hele wereld’.

Verder bestond de speech vooral uit een opeenvolging van lofzangen op zijn eigen beleid en verwezenlijkingen. Op het einde trachtte hij nog een presidentiële toon aan te slaan. ‘We worden allemaal sterker wanneer vrije, souvereine landen samenwerken voor de realisatie van hun gezamenlijke dromen. We hebben de verplichting tegenover ons volk om hun lasten te verlichten, hun verwachtingen te verhogen en hun dromen waar te maken’. Het waren zinnen die bijna Obamiaans klonken, maar uit de mond van Trump hadden ze niet dezelfde zeggingskracht.

In de zaal klonk er enig boegeroep toen Trump tijdens een kort interview met WEF-topman Klaus Schwab nog even uithaalde naar de media. Toen Schwab tijdens zijn introductie stelde dat Trump vaak verkeerd begrepen wordt en het slachtoffer is van bevooroordeelde meningsvorming, klonk er ook gemor in de zaal. Trump deinsde er niet voor terug om de aanwezigen voor de voeten te werpen dat ‘velen van jullie tijdens de verkiezingen mijn tegenstander hebben gesteund’. Als Hillary Clinton gewonnen zou hebben, was de beurs nu gehalveerd, voegde hij eraan toe.