John Crombez: ‘Het is De Wever zelf die de sociale zekerheid onder druk zet’
Groen-voorzitter Meyrem Almaci en SP.A-voorzitter John Crombez. Foto: fvv

Links reageert op een opiniestuk van Bart De Wever, waarin hij schrijft dat de sociale zekerheid in haar huidige vorm nooit kan blijven bestaan als de ‘linksen’ de grenzen poreus blijven maken door hun activisme. ‘Menselijkheid moet gedoogd worden’, zegt SP.A-voorzitter John Crombez. ‘Een valse keuze’, tweet Groen-voorzitter Meyrem Almaci.

‘Ik ben het eens met De Wever dat er Europese inspanningen nodig zijn in regio’s waar mensen naartoe trekken’, zegt Crombez. ‘Ik ben ook bereid om het debat aan te gaan, maar zonder de valse keuze waar De Wever ons voor stelt.’

Bart De Wever schreef  dat links moet kiezen: ofwel iedereen opvangen en de grenzen openstellen, ofwel ons sociaal systeem op het huidige niveau handhaven. Hij zegt dat geen enkele en tegelijk alle linkse partijen voor open grenzen pleiten. ‘Officieel zijn ze niet voor open grenzen, maar bij elk beleidsvoorbeeld vallen ze door de mand.’

‘Dat klopt niet’, reageert Crombez in De Ochtend op Radio 1. ‘Menselijkheid en naastenliefde moeten gedoogd worden. Ik ben het niet eens met De Wever dat we ons geweten niet mogen laten spelen bij deze problematiek.’

Volgens de socialist ontbreekt nu alle menselijkheid in het beleid, ‘Mensen die dat wel tonen, worden half gecriminaliseerd.’

Debat

Crombez wil in debat gaan met De Wever. ‘Ik pleit voor een sereen debat: dit zijn grote internationale vraagstukken. Ik ben het eens met De Wever dat er grote investeringen nodig zijn, maar op dit moment heeft migratie niets te maken met sociale zekerheid en er is geen open grensbeleid. De Wever zet de sociale zekerheid zelf onder druk. Hij heeft al 5 miljard bespaard op ziektekosten, pensioenen.’

Groen-voorzitter Meyrem Almaci is het eens met Crombez. ‘Valse keuze. Geen enkele partij pleit voor open grenzen. De Wever organiseert concurrentie tussen vluchtelingen en zieken, armen en gepensioneerden. Progressieven pleiten voor menselijkheid én gecontroleerde migratie. Stop de gevaarlijke demagogie’, tweet Almaci.