Vlaams Parlement keurt kader voor nieuwe eindtermen goed
Foto: ANP

Het Vlaams Parlement heeft woensdag het kader voor de nieuwe eindtermen goedgekeurd. Voor het eerst in twintig jaar zullen die worden aangepast.

De contouren voor de nieuwe eindtermen zijn vastgelegd in een decreet dat de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD uitwerkten. Aanvankelijk was het de bedoeling om een kamerbrede consensus te vinden, maar dat lukte niet.

De eindtermen zullen vertrekken vanuit zestien ‘sleutelcompetenties’, met naast de klassieke vaardigheden voortaan ook zaken als ‘burgerschap’ en ‘financiële geletterdheid’. Elke leerling, ongeacht de richting, zal die vaardigheden aangereikt moeten krijgen. Het onderscheid tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen valt weg. Het staat de onderwijsverstrekkers vrij om te bepalen binnen welke vakken ze welke eindtermen realiseren.

Voor het eerst komen er eindtermen rond basisgeletterdheid voor leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs. Dat zijn minimumvereisten voor basiscompetenties, zoals wiskundige en digitale geletterdheid en Nederlands. Deze moeten ervoor zorgen dat jongeren volwaardig kunnen meedraaien in de samenleving.

Eindtermen voor levensbeschouwelijke vakken komen er niet, omdat dit strijdig zou zijn met de grondwettelijke vrijheid van onderwijs.

Commissies met onderwijsverstrekkers, leraars en experts moeten nu de concrete eindtermen uitwerken. De onderwijsverstrekkers moeten er daarna mee aan de slag voor de uitwerking van hun leerplannen. Dat alles moet ruim op tijd klaar zijn voor de hervorming van het secundair onderwijs, die in september 2019 wordt doorgevoerd.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig