Verkiezingen (waarschijnlijk) op 26 mei 2019
Foto: © Geert De Rycke

De volgende Europese verkiezingenzullen plaatsvinden van donderdag 23 tot zondag 26 mei 2019. Dat hebben de fractieleiders van het Europees Parlement voorgesteld aan de lidstaten. Aangezien de regionale verkiezingen in België op dezelfde dag plaatsvinden, moeten we waarschijnlijk op zondag 26 mei naar de stembus.

De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden om de vijf jaar plaats. Ze worden uitgesmeerd over vier dagen om rekening te houden met de nationale tradities van de lidstaten. Zo hebben de Nederlanders de gewoonte op donderdag een stem uit te brengen voor het Europese halfrond. De Belgen en de kiezers in de meeste andere lidstaten stemmen op zondag.

Ook de Britten stemden traditioneel op donderdag, maar zij zullen in 2019 als gevolg van de brexit niet meer deelnemen aan de Europese verkiezingen. De 73 Britse zetels in het 751 zetels tellende halfrond komen dus vrij. Sommige Europarlementsleden willen (een deel van) die zetels laten innemen door kandidaten die verkozen worden op pan-Europese lijsten, maar die knoop is nog niet doorgehakt. België telt momenteel 21 Europarlementsleden.

De vastlegging van de Europese verkiezingsdata heeft ook gevolgen voor de electorale kalender in ons land. Zo vinden de verkiezingen van de parlementen van de deelstaten plaats op dezelfde dag als de Europese stembusgang. Het zijn immers allemaal legislatuurparlementen die niet tussentijds ontbonden kunnen worden. Mogelijk zullen ook de volgende federale verkiezingen, net zoals in 2014, op die dag plaatsvinden, maar de koppeling tussen Europese en federale verkiezingen is nog niet wettelijk verankerd via een bijzondere wet.