Lijdensweg Arco nog lang niet voorbij
CD&V heeft de beursgang van Belfius gekoppeld aan een oplossing voor het Arco-dossier. Foto: Bart Dewaele
De Arco-coöperanten hebben nog geen uitzicht op terugbetaling. Europa overtuigen dat de voorgestelde regeling geen staatssteun is, wordt moeilijk.

‘Het is logisch dat als we Belfius voor de zomer privatiseren, we tegen dan ook een oplossing hebben in het Arco-dossier.’ In lijn met het Zomerakkoord bevestigde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op de VRT dat de gedeeltelijke terugbetaling van de Arco-coöperanten gekoppeld wordt aan de beursgang van Belfius.

Als de marktomstandigheden het toelaten, wordt de zaak ‘voor de zomer afgehandeld’, aldus Van Overtveldt. Maar wie denkt dat de aandeelhouders van Arco op korte termijn geld zullen terugzien, lijkt bedrogen uit te komen.

De regeling die de regering­-Michel uitwerkte, kende een moeilijke aanloop. Terwijl CD&V de Arco-vennoten maximaal wil uitbetalen, willen federale coalitiepartners N-VA en Open VLD, die de Arco-vennoten eerder als aan risico onderhevige beleggers beschouwen, er zo weinig mogelijk overheidsgeld aan besteden. Volgens het uiteindelijke plan zou Belfius via zijn privatisering 400 miljoen euro aandragen. Dat moet worden aangevuld met circa 150 miljoen euro die Arco nog aan de Belgische Staat moet ter compensatie van de ongeoorloofde staatssteun. De finale vereffening van Arco en een bijdrage van ­Beweging.net zouden voor de overige 50 miljoen euro zorgen.

Limiet van 200 miljoen euro

Maar de vraag is of een nieuwe – zij het onrechtstreekse – steun van opgeteld 550 miljoen euro vanwege de overheid ditmaal wel de Europese toets doorstaat. Volgens verschillende bronnen heeft de Europese Commissie laten verstaan dat de bijdrage van de Belgische Staat niet meer dan 200 miljoen euro mag bedragen.

CD&V-vicepremier Kris ­Peeters, die binnen de regering het meest aandringt op een snelle oplossing, verwees door naar premier Charles Michel (MR). Op diens kabinet luidt het dat Europa hierover nog niets heeft laten weten en dat bij het informele overleg met de Commissie alleen over het principe van een alternatieve regeling is gesproken. De Europese Commissie zelf zegt dat het ‘nog geen formeel voorstel heeft ontvangen’. Dat zal er ook pas komen wanneer de regering informeel de zekerheid heeft dat haar plannen de toets zullen doorstaan.

Een limiet van 200 miljoen euro aan overheidsgeld zou betekenen dat de Arco-coöperanten het met veel minder moeten stellen, tenzij Beweging.net met meer geld over de brug komt. ‘Eerst moesten we een daling naar veertig procent slikken’, reageert advocaat Geert Lenssens, die een grote groep Arco-coöperanten vertegenwoordigt. ‘Als het bedrag nog eens naar beneden gaat, schiet er niets meer over.’

Specialisten twijfelen eraan of zelfs een verlaagde overheids­inbreng de Europese regels wel volgt. ‘De opinie van het Europees Hof van Justitie over de vorige regeling was heel duidelijk’, zegt Robby Houben, professor vennootschapsrecht (UAntwerpen) en kenner van het Arco-dossier. ‘Ik ben benieuwd waarom de regering vindt dat deze regeling anders zou zijn dan de vorige. Belfius is een staatsbank. Als men daarvan geld aanwendt, zijn dat overheidsmiddelen. Op het eerste gezicht betekent een bijstelling van 400 naar 200 miljoen euro ook niet dat het plots niet meer zou gaan om staatssteun. De regeling is zeker niet zo evident als ze wordt voorgesteld.’

Symbolische bijdrage

Om te ontsnappen aan de Europese controle, stellen de advocaten van de Arco-coöperanten voor het dossier aan te pakken als een juridisch geschil tussen Belfius en zijn klanten in het kader van een private transactie. Ook specialisten zeggen dat de enige oplossing die buiten alle verdenking staat, er een is waarbij de overheid geen rol speelt. In het parlement hamerde Johan Van Overtveldt gisteren op een ‘meer dan symbolische’ bijdrage van Beweging.net.

Zolang er geen definitieve regeling voor Arco is, blijft ook de beursgang van Belfius geblokkeerd. CD&V heeft beide dossiers politiek gekoppeld, al gaan er ook stemmen op dat een beursgang van Belfius perfect kan zonder dat het Arco-dossier is geregeld.