Studenten die vaker met smartphone bezig zijn halen lagere punten

Studenten die bovengemiddeld vaak bezig zijn op hun smartphone, doen het slechter dan studenten die minder dan gemiddeld de smartphone bovenhalen. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent en UAntwerpen.

Onderzoekers van de UGent en UAntwerpen gingen na hoe de resultaten van eerstejaarsstudenten van vorig academiejaar samenhingen met hun smartphonegebruik.

De analyses laten er geen twijfel over bestaan: studenten die meer tijd met hun smartphone spenderen, behalen lagere examenresultaten. Studenten met een bovengemiddeld smartphonegebruik haalden gemiddeld 1,1 punt op 20 minder op hun examens dan studenten met een smartphonegebruik dat lager ligt dan het gemiddelde.

De lagere examencijfers bij een hoger smartphonegebruik zorgen ook voor meer onvoldoendes. De bevraagde studenten met een bovengemiddeld smartphonegebruik slaagden voor 60,6 procent van hun afgelegde examens, studenten met een smartphonegebruik dat lager lag dan het gemiddelde voor 68,9 procent.

Tijdens het studeren

Deze negatieve bevindingen worden bevestigd wanneer gefocust wordt op het smartphonegebruik tijdens het bijwonen van colleges en het studeren. Gemiddeld controleerden de bevraagde studenten 3 à 5 keer per les hun smartphone en iets meer dan 2 keer per uur studeren. Ook hier geldt dat wie dit vaker deed, lagere examenresultaten behaalde.

De negatieve samenhang tussen smartphonegebruik en studieresultaten is geen verrassing voor de onderzoekers. ‘Uit eerder onderzoek blijkt dat studenten hun smartphone eerder zien als een bron van ontspanning dan als een werkinstrument’, zegt Simon Amez van de UGent. ‘Verder kan de wens om via de smartphone niks te missen van wat zich online afspeelt en in interactie te zijn en blijven met iedereen (‘FOMO’ of ‘fear of missing out’) leiden tot een gebrek aan (studie)focus.’

Het voortdurende heen en weer switchen tussen studieactiviteiten en activiteiten op de smartphone kan ook zorgen voor cognitieve overbelasting en inefficiëntie. ‘Ten slotte hangt een hoog smartphonegebruik ook samen met een slechtere slaapkwaliteit, waarvan we eerder aantoonden dat dit een drempel voor goede studieprestaties is’, benadrukt Stijn Baert van de UGent.

Vragenlijst

De onderzoekers koppelden de examenresultaten van 696 eerstejaarsstudenten met gegevens over hun smartphonegebruik. Specifiek werden hun examenresultaten voor de eerste examenperiode van januari 2017 geanalyseerd. De bevraagde studenten studeerden aan de faculteiten Economie en Bedrijfskunde (UGent), Toegepaste Economische Wetenschappen of Sociale Wetenschappen (beide UAntwerpen). De studenten vulden een vragenlijst aan die peilde hoe vaak zij hun smartphone gebruikten voor negen activiteiten (zoals het lezen van e-mails, informatie opzoeken en foto’s nemen).