Leuvens burgemeester Louis Tobback (SP.A) heeft vrijdagavond tijdens een nieuwjaarsreceptie aangekondigd dat er nog dit jaar gestart wordt met de afbraak van het leegstaande Sint-Pietersziekenhuis in de Brusselsestraat in Leuven.

Tobback heeft in het verleden herhaaldelijk laten weten dat hij niet zou vertrekken als burgemeester vooraleer “deze gele olifant” zou worden afgebroken.

De leegstaande vleugel van het Sint-Pietersziekenhuis werd in 1975 door het OCMW gebouwd met 13,6 miljoen euro subsidies van de Vlaamse overheid. Het gebouw, dat een tiental verdiepingen telt, werd echter nooit volledig afgewerkt wegens verschillende beslissingen van hogere overheden met betrekking tot het moratorium op bedden waartoe indertijd werd beslist. Het complex kon ook geen andere bestemming krijgen door de specifieke inrichting. In 2006 besliste de Vlaamse regering uiteindelijk dat het gebouw kon worden afgebroken zonder dat het OCMW de subsidies moest terugbetalen.

De afbraak maakt deel uit van het project dat ontwikkelaar Resiterra wil realiseren op de Hertogensite van ongeveer 6 hectare tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat. Resiterra wil er onder meer 540 woongelegenheden bouwen, naast sociale huurwoningen, assistentiewoningen en een woonzorgcentrum.

Enkele weken geleden is projectontwikkelaar Resiterra al gestart met de verkoop van de eerste 47 appartementen op de Hertogensite.

Het huidige stadsbestuur bereidt bovendien plannen voor om op de site waar de leegstaande ziekenhuisvleugel zich bevindt een podiumkunstenzaal te bouwen. Het nieuwe college dat in 2019 aantreedt, moet daarover de knoop doorhakken. Louis Tobback wees er vrijdagavond op dat met het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Hertogensite - dat een tijd geleden goedgekeurd werd - de laatste stadskanker in Leuven zal worden weggewerkt.

Het geheel moet klaar zijn tegen 2023.

In een reactie laat Hugo Van Hoof van projectontwikkelaar Resiterra weten dat er wellicht pas rond de jaarwisseling in 2019 zal kunnen gestart worden met de afbraakwerken van het Sint-Pietersziekenhuis, aangezien de diensten van het Leuvense UZ die momenteel nog actief zijn in de ene nog gebruikte vleugel er nog tot dan kunnen blijven.