Onteigening Hedwigepolder mag doorgaan
Foto: BELGA

De rechtbank Zeeland-West-Brabant hoeft niet opnieuw een besluit te nemen over de onteigening van de gronden in de Hedwigepolder. De Nederlandse staat mag dus doorgaan met het onteigenen, zodat de polder kan worden teruggegeven aan de natuur. Dat concludeert de Nederlandse Hoge Raad vrijdag.

De eigenaar van de grond in Zeeuws-Vlaanderen, de Belg Géry De Cloedt, had bezwaar gemaakt tegen de plannen van de Nederlandse staat omdat hij de grond wil behouden of zelf ontpolderen. Omdat beide partijen niet tot overeenstemming konden komen, besloot de staat tot onteigening. De grondeigenaar stapte daarop naar de rechter, die hem ongelijk gaf, waarop hij naar de Hoge Raad ging.

Omdat ook die de eigenaar niet in het gelijk stelde, is de onteigening nu definitief. Wel moet er nog verder geprocedeerd worden over een schadevergoeding voor De Cloedt.

‘Politieke druk was erg groot’

Aan het Financieele Dagblad zegt zijn advocaat, Hans Mieras, niet verbaasd te zijn over het vonnis. Gewoonlijk volgt de Hoge Raad de aanbeveling van de advocaat-generaal en dat was hier niet het geval, ‘maar de politieke druk was nog erg groot’, zegt Mieras. Zijn cliënt heeft nog altijd de mogelijkheid om bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens in beroep te gaan, maar de advocaat meent dat hiermee de onteigening niet meer kan tegengehouden worden. ‘Als De Cloedt over een paar jaar alsnog in het gelijk wordt gesteld, zal hij hoogstens op een hogere schadevergoeding kunnen rekenen.’

De polder wordt onder water gezet, waardoor 295 hectare landbouwgrond weer natuurgebied wordt.* Het conflict met De Cloedt hield verband met de uitkoopsom die hij van de Nederlandse staat zou krijgen. Die taxeerde het gebied op een kleine 15 miljoen euro, terwijl de Belg meent dat zijn grond als uitbreiding van de Antwerpse haven eigenlijk 800 miljoen waard is.

* Correctie. Dit artikel werd aangepast op 8 januari 2018. Het onder water zetten van de Hedwigepolder is geen compensatie voor de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde, zodat grote schepen de Antwerpse haven kunnen bereiken. Het gaat om twee afzonderlijke onderdelen van de Scheldeverdragen. Die werden afgesloten tussen de Nederlandse en de Vlaamse regering, niet de Belgische.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in