Francken legt zich niet neer bij vrijlating Soedanees
Foto: BELGA

De Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Brusselse hof van beroep heeft de vrijlating bevestigd van een Soedanees die in een gesloten opvangcentrum zit met het oog op zijn uitwijzing naar Soedan. Dat zegt de Brusselse lokale zender BX1. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) tekent cassatieberoep aan.

Volgens BX1 besliste de KI om de Soedanees vrij te laten omdat er onvoldoende werd nagegaan of de vluchteling een reëel risico loopt om in zijn land het slachtoffer te worden van folteringen of onmenselijke behandeling. ‘Gezien de alarmerende situatie in Soedan’, vreest het gerecht dat de mensenrechten van de man worden geschonden.

Het kabinet-Francken laat weten akte genomen te hebben van het arrest. 'De Dienst Vreemdelingenzaken stapt naar het Hof van Cassatie. We stellen bovendien vast dat de redenering die gevolgd wordt door het hof van beroep van Brussel verschilt van diegene die voorheen in andere gelijkaardige zaken gevolgd werd.'