‘Iedereen verdient vakantie’
Foto: rr
Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) vindt dat iedereen vakantie verdient. Daarom maakt hij 410.000 euro vrij voor 20 projecten die ‘Vlamingen over hun drempel tillen’

Voor heel wat Vlamingen is op vakantie gaan geen evidentie, bijvoorbeeld mensen die kampen met financiële uitdagingen of gezondheids- en zorguitdagingen. Er bestaat voor hen al toerisme op maat, maar volgens Toerisme Vlaanderen is het aanbod te beperkt en te weinig bekend. Daarom werd begin 2017 de projectoproep ‘Iedereen verdient vakantie’ gelanceerd. Wie dat wou, mocht een projectvoorstel doen dat innovatieve oplossingen aanbood voor mogelijke reisdrempels. 36 projecten dienden uiteindelijk een dossier in, waarvan er nu twintig een subsidie krijgen van minister Weyts.

Zo krijgt de Vlaamse Pijnliga 22.500 euro om, samen met Pasar, chronische pijnpatiënten op de elektrische fiets te krijgen. Bielebale uit Antwerpen wil dit jaar zes vakantieweken uitwerken voor gezinnen met een hoge zorgnood (ongeneeslijke ziekte, handicap, kanker…) en ontvangt 23.000 euro ondersteuning. In Oost-Vlaanderen kan VZW Kompas Gezinsvakanties rekenen op 19.000 euro om gezinsvakanties voor mensen met een volwassen kind met een beperking uit te werken.

Toerisme Vlaams-Brabant zal dan weer het aantal verhuurpunten voor aangepaste fietsen uitbreiden en meer toegankelijke fietsroutes creëren met zijn ondersteuning van 22.500 euro. Voor ‘Work hard, chill hard’ in Limburg is 21.000 euro uitgetrokken om maatschappelijk kwetsbare jongeren en etnisch minderheden een gedeelte van hun verplichte werkuren bij deeltijds leren uit te laten voeren bij VZW Vakantiehuis Akindo. Zo komen ze rechtstreeks in contact met het vakantie-aanbod waarvan zij zelf de doelgroep zijn. En VZW Metgezel uit West-Vlaanderen voorziet in een aangepast vakantie voor mensen met een autismespectrumstoornis met bijkomende verstandelijke en/of lichamelijke beperking met de ondersteuning van 21.000 euro.

‘Al die projecten proberen mensen die kampen met één of andere drempel toch het recht op vakantie te gunnen’, hoopt Weyts. ‘Het probleem is dat veel van die projecten niet rendabel zijn en dus eigenlijk zélf met een financiële drempel kampen. Net daarom onze steun, om die projecten over de drempel te tillen.’

De volledige lijst met weerhouden projecten en meer info vindt u hier.