Waarom een pedowebsite niet zomaar offline kan
Themabeeld Foto: IMAGEGLOBE

Op een Russische pedowebsite doken tientallen foto’s op van een Oost-Vlaamse Chiro. De organisatie diende een klacht in, maar de bewuste website ligt al veel langer onder vuur. In 2014 in Groot-Brittannië, en in 2015 in Italië. Kan die website niet gewoon offline?

De sectie kindermisbruik van de federale politie heeft de Russische website al langer in het vizier. Met resultaat, want de afgelopen twee jaar werden na huiszoekingen in dit dossier al meer dan tien Belgische mannen opgepakt.

En ook in de rest van Europa beroert de site de gemoederen. Reeds in 2014 kwam de site in Groot-Brittannië boven water, toen foto’s werden gepost van spelende kinderen op het strand. Ook in Italië en Nederland worstelen de autoriteiten met de website. ‘De meeste foto’s op die bewuste website zijn geen beelden van seksuele mishandeling van kinderen’, zegt Dirk Depover van Child Focus. ‘Daar zijn internationale criteria voor, en deze foto’s zijn op zich niet illegaal.’

Commentaren

Een aantal zaken is uiteraard wel illegaal, zoals het oneigenlijk gebruik van de beelden, de schending van de privacy en de schending van het portretrecht. ‘Zonder toestemming mogen de beelden niet gebruikt worden’, zegt Yasmine Van Damme, beleidsmedewerkster seksuele uitbuiting bij Child Focus. ‘Deze zaken kan men aanklagen bij de beheerder van de site zelf, maar het is niet zeker of deze daar gehoor aan zal geven. Die schendingen zijn problematisch, maar vallen niet onder het strafrecht. Je kan er dus niet mee aankloppen bij de politie.’

De problematiek ligt volgens Depover en Van Damme vooral in de commentaren van de gebruikers. ‘De commentaren zelf zijn lasterlijk. Maar de site is gehost in Rusland, en valt buiten de bevoegdheid van de Europese Unie. Men kan dus wel de toegang tot de site blokkeren, maar niet de website zelf offline halen.’

‘We kunnen dit niet melden als kinderporno’, aldus Van Damme. ‘Maar de uitspraken zijn wel schadelijk en kunnen worden gezien als aanranding van de eerbaarheid. De politie zal ze gebruiken als “sturend bewijs” om het onderzoek verder te voeren en te achterhalen wie de commentaren achterliet.’