Vlaanderen ontvolkt aan de uiteinden
Foto: Getty Images/iStockphoto
In 2017 werden weer minder kinderen geboren dan het jaar ervoor, vooral in West-Vlaanderen en Limburg. Dankzij migratie ontvolkt Vlaanderen toch niet.

In de 64 Vlaamse materniteiten zijn vorig jaar 62.642 baby’s geboren, dat is twee procent minder dan in 2016. Dat blijkt uit cijfers van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE). Het aantal thuisbevallingen is daar nog niet in verrekend, maar zeker is dat het aantal geboortes al zes jaar daalt. In vergelijking met 2012 werden er 4.000 baby’s minder geboren.

Volgens professor Hendrik Cammu, de woordvoerder van het SPE, is die daling op zich niet problematisch. ‘Tussen 1985 en 1990 werden er minder vrouwen geboren dan tien jaar eerder. Bijgevolg zijn er ook minder vrouwen die nu 27 tot 32 jaar oud zijn, en dus worden er ook minder kinderen geboren.’

Belangrijker is volgens Cammu de vruchtbaarheidsindex: het aantal kinderen dat een vrouw gemiddeld krijgt. ‘Dat cijfer geeft aan of een land ontvolkt. Vlaanderen doet het niet slecht, met een index van 1,72. Japan, bijvoorbeeld, heeft een index van 1,3 – daar is het vergrijzingsprobleem veel groter. Spanje zit op 1,5, ook dat land vergrijst meer dan Vlaanderen.’

Migratie

Opmerkelijk is dat Vlaanderen die positieve vruchtbaarheidsindex te danken heeft aan de migratie: ­allochtone vrouwen krijgen meer kinderen dan Vlaamse vrouwen. Zonder de migratie zou de index op 1,5 liggen. ‘Na ­enkele generaties merken we wel dat allochtone vrouwen evenveel kinderen beginnen te krijgen als Vlaamse vrouwen. Dat zie je vooral in Limburg, waar al verschillende generaties Turken wonen en er minder nieuwe migratie is.’

In Limburg daalde het geboortecijfer het meest (-3,9), net als in West-Vlaanderen (-4,1). En dat komt niet alleen omdat er minder allochtonen wonen. ‘De jonge mensen wijken uit naar de assen Gent-Antwerpen-Brussel, waar veel werkgelegenheid is. Ze trekken naar de universiteit in Gent of Leuven, of kiezen voor Antwerpen, dat veel hogescholen telt, en blijven daar na hun studies hangen.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig