Michel zet puntjes op de i na heisa over beleid Francken
Foto: Photo News
'Door alle desinformatie is het nodig om de puntjes op de i te zetten', schrijft premier Charles Michel (MR) in een bericht op zijn Facebookpagina.

‘Deze regering voert al drie jaar een streng maar rechtvaardig migratiebeleid’, schrijft de premier. ‘Ze neemt haar verantwoordelijkheid. In België is er geen jungle van Calais. Alles wordt in het werk gesteld om dat te vermijden. Wij ontvangen zij die voldoen aan de voorwaarden voor asiel. En wij werken in Europees verband aan maatregelen om onze grenzen te beschermen om te vermijden dat de situatie snel uit de hand loopt.’

Hij benadrukt dat België daarmee alle Europese en Internationale regels naleeft.

Daarmee reageert hij voor het eerst op de heisa die ontstond rond het migratiebeleid van staatssecretaris Theo Francken (N-VA). De gebroeders Dardennne riepen vandaag in De Standaard premier Michel nog op om Francken de laan uit te sturen. Michel werkt punt voor punt uit hoe deze regering haar migratiebeleid voert en heel zorgvuldig tewerkgaat bij het repatriëren van Soedanezen.

Hij wijst erop dat het in eerste instantie om een Europese aangelegenheid gaat en dat België zeker niet als enige land Soedanezen repatrieert. Hij verwijst naar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Noorwegen die ook Soedanese identificatiemissies organiseerden. ‘In 2016 heeft Italië veertig Soedanezen teruggestuurd’, haalt hij aan als voorbeeld.

Michel maakt zich ook sterk dat alle beslissingen volgens de regels verlopen, individueel genomen worden en vatbaar zijn voor beroep.

Hij komt ook terug op het rapport van oktober van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen over Soedan. De premier wijst erop dat het rapport veel genuanceerder is dan ‘de unilaterale interpretatie die eraan werd gegeven'.

‘België doet ruimschoots zijn deel als het aankomt op het opvangen van vluchtelingen’, besluit hij. ‘Wij blijven gaan voor een humaan, maar streng asielbeleid. Ik blijf vastberaden, daarop kunt u rekenen.’