Vier dagen werken, vijf dagen loon
Foto: pixabay
Het gemeentepersoneel van Sint-Joost dat 55-plus is, kan met behoud van loon vier vijfde gaan werken. Wallonië start een vergelijkbaar project.

De socialistische burgemeester van de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node, Emir Kir, brengt vanaf 1 januari een basiselement uit het partijprogramma van de Parti Socialiste in de praktijk: de arbeidsduur verminderen zonder loonverlies voor de werknemers.

Concreet kunnen alle werknemers in dienst van de gemeente die 55 jaar of ouder zijn, ervoor kiezen om vier vijfde te gaan werken. Dat kan in een klassieke vierdagenweek of in vijf verkorte werkdagen, naargelang van de functie. Het loon loopt gewoon door. Opgelet: het gaat om een vrijwillige keuze, zonder verplichting.

Doelstellingen

Zo’n 20 procent van de ruim 600 gemeentelijke werknemers komt in aanmerking voor de werktijdverkorting. Om de dienstverlening aan de burgers van Sint-Joost op peil te houden, denkt burgemeester Kir een twintigtal aanwervingen te doen.

Daarmee zegt hij een van de twee doelstellingen van de maatregel in te lossen, namelijk de beschikbare arbeid in Sint-Joost over meer mensen verdelen (en de werkloosheid in de gemeente een beetje verminderen). Daarnaast hoopt de PS’er dat een kortere werkweek het werk ‘werkbaarder’ zal maken – lees: minder stress – en dat ze de lokale ambtenaren zal toelaten om arbeid en gezin beter te combineren.

De maatregel kost geld. Voor de geplande aanwervingen en het doorbetalen van de lonen is 900.000 euro ingeschreven in de gemeentelijke begroting.

In Wallonië gaat – allicht in het voorjaar – een vergelijkbaar (maar niet identiek) project van start. Vlak voor Kerstmis hebben de twee Waalse regeringspartijen, de liberale MR en de humanis­tische CDH, een politiek akkoord gesloten over een ‘speciaal eindeloopbaantraject’ voor 400 ambtenaren. Het gaat om ambtenaren in een erkend ‘zwaar beroep’, zoals boswachters of sluiswachters.

Idee van PS

Ook zij zullen ervoor kunnen kiezen vier vijfde te werken (omgerekend 30 uur en 24 minuten) zonder loonverlies. Maar hier ligt de leeftijdsgrens wel op 60 jaar, wat het aantal potentiële kandidaten tot 375 beperkt.

De beslissing van MR en CDH is opmerkelijk, omdat het idee een jaar geleden al op tafel was gelegd door de toenmalige minister-president Paul Magnette, kopstuk van de PS. Nadat CDH-voorzitter Benoît Lutgen een coalitiewissel tussen de PS en de MR had afgedwongen, lag het project lange tijd stil. Nu gaat het toch door.

Maar volgens Alda Greoli (CDH), de Waalse minister van Ambtenarenzaken, zal het bij deze doelgroep blijven en is het ‘absoluut niet de bedoeling’ om de vierdagenweek in te voeren voor alle Waalse ambtenaren, iets waar de PS wel voorstander van is.