Piqueur en zoon komen vrij onder voorwaarden
Foto: Lieven Dirckx

Jeroen Piqueur en zijn zoon Ruben komen vrij onder voorwaarden. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. De twee mogen donderdagavond de gevangenis van Gent verlaten.

Jeroen Piqueur, zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden op 12 december door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden. Zijn dochter werd een dag later vrijgelaten onder voorwaarden. Zij blijft verdacht van misbruik van vennootschapsgoederen en witwasmisdrijven, net als Ruben Piqueur.

Jeroen Piqueur werd daarenboven in verdenking gesteld van bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving. De familie Piqueur zou Optima Bank verarmd hebben door op verschillende manieren geld uit de bank gehaald te hebben. Piqueur betwist dat het om strafbare feiten gaat.

De raadkamer in Gent had de aanhouding van Jeroen en Ruben op 15 december bevestigd. De verdediging ging daartegen in beroep, waardoor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling binnen de twee weken moest beslissen over de verdere aanhouding. 

Het gerechtelijk onderzoek naar de ondergang van de Optima Bank startte nadat de Nationale Bank aanwijzingen van strafrechtelijke inbreuken had overgemaake aan het parket. De Optima Bank werd op 15 juni 2016 failliet verklaard door de Gentse rechtbank van koophandel. Het gerecht moet nu snel werk maken om de zaak voor de correctionele rechtbank te brengen.

Verbod om met media te praten

De kamer van inbeschuldigingstelling legde naast de klassieke voorwaarden van een vast verblijf en beschikbaar zijn voor de gerechtelijke diensten, ook een contactverbod op met andere betrokkenen in de zaak. Het contactverbod geldt uiteraard niet voor contact met de familieleden. Piqueur en zijn zoon kregen ook het verbod om nieuwe functies op te nemen in vennootschappen. Jeroen en Ruben Piqueur zijn momenteel al gedelegeerd bestuurder van Your Estate Solution, de opvolger van de voormalige vastgoedpoot Optima Global Estate.

Vader en zoon Piqueur hebben ook een verbod gekregen om contact te houden met pers en media.  Dat verbod is mogelijk het gevolg van eerdere uitspraken in de media. Zo ging Jeroen Piqueur er meer dan een jaar prat op dat hij na de ondergang van de bank nooit ondervraagd werd door het gerecht, wat geruchten deed ontstaan over een doofpotoperatie. Piqueur stelde ook altijd dat de Nationale Bank verantwoordelijk was het faillissement.