N-VA wil lijkschennis strafbaar maken
Foto: foto joren de weerdt

N-VA-Kamerleden Koenraad Degroote en Sophie De Wit dienen een wetsvoorstel in om lijkschennis strafbaar te maken. Ze doen dat naar aanleiding van recente voorvallen op een kerkhof in Brugge.

In de huidige wetgeving is alleen grafschennis strafbaar. In Brugge werden twee grafdelvers betrapt met foto’s van overledenen op hun gsm. ‘Dit is oneerbiedig tegenover de overledenen en hun familie’, reageert Degroote. Het is vandaag echter moeilijk om aan te tonen dat de twee grafschennis hebben gepleegd, terwijl ze ook niet bestraft kunnen worden voor lijkschennis.

Ongestraft

‘De wet stelt alleen een straf in het vooruitzicht voor personen die een graf schenden. Daaronder wordt alleen een opzettelijk gepleegde daad verstaan, die gericht is tegen het graf of de rustplaats van een overledene, waardoor de nagedachtenis wordt beledigd of gekwetst’, aldus Degroote en De Wit in hun wetsvoorstel. ‘Individuen die om niet-professionele redenen de stoffelijke overschotten van overledenen onteren door er foto’s van te maken of andere handelingen te stellen, blijven helaas ongestraft.’

De N-VA’ers wijzen erop dat van oudsher een bijzonder eigendomsrecht van de familie op het stoffelijk overschot van een familielid wordt erkend, zodat ook het ongevraagd nemen van foto’s de nagedachtenis van de overledene schendt. Bovendien worden overledenen in toenemende mate beschouwd als dragers van persoonlijkheidsrechten.

Wetgeving aanpassen

Degroote en De Wit roepen op om de huidige strafwet, die dateert van 1867, aan te passen. Door de woorden ‘inbreuken op de integriteit van een lijk’ op te nemen in de strafwet, kan lijkschennis worden bestraft, aldus de N-VA-Kamerleden. ‘Hieronder verstaan we elke handeling met of met betrekking tot het lijk die niet onder een professionele context valt, zoals foto’s nemen, filmen, scannen, fysiek schenden, verminken ... van het stoffelijk overschot.’

In onder meer de begrafenis-, de medische en de wetenschappelijke sector is het wel verantwoord om handelingen te stellen op stoffelijke overschotten. Deze professionele handelingen zullen uiteraard niet onder de strafwet vallen, klinkt het nog.