Federale overheid betaalt rekeningen steeds later
Foto: Photo News

In het derde kwartaal betaalde de federale overheid zowat vier op de tien rekeningen te laat. Aan het begin van dit jaar was dat maar een op de tien. Daarmee is de federale overheid, net als de Vlaamse, haar imago van goede betaler kwijt.

Dat melden Graydon en Unizo op basis van een studie over betaalhygiëne. In totaal kostte het laattijdig betalen van facturen de economie vorig jaar bijna 10 miljard euro.

In het eerste kwartaal van 2017 betaalde de federale overheid nog 90 procent van haar facturen op tijd. In het derde kwartaal was dat gedaald tot 61 procent, terwijl 11 procent van de facturen zelfs meer dan 90 dagen te laat werd betaald.

De Vlaamse overheid heeft al langer een slechte betaalreputatie, met slechts 39 procent op tijd betaalde facturen en liefst 51 procent van de facturen die meer dan 90 dagen te laat of helemaal niet worden betaald. Ook bij de gemeenten is er een licht negatieve trend.

Volgens de studie gaat de stiptheid van betaling in het algemeen omlaag. Sinds het derde trimester van 2014, toen de crisis grotendeels verteerd bleek, werden de facturen een stuk correcter betaald. In het vierde trimester van 2015 ging het echter opnieuw achteruit, met het afgelopen trimester als voorlopig dieptepunt. Slechts 68,3 procent van alle facturen werd tijdig betaald.

20.000 jobs

Graydon en Unizo berekenden dat het te laat betalen onze economie vorig jaar 9.649.743.074 euro kostte, of 2 procent van het bruto nationaal product. Volgens de studie is dat het equivalent van 20.000 jobs.

De grootste schade wordt geleden in de sectoren ‘dienstverlening aan bedrijven’, ‘handelsbemiddeling’ en ‘bouw’. De bouw is overigens zelf de grootste wanbetaler.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig