Herdenking einde WOI kost Vlaanderen 177.900 euro
Er komen extra middelen voor de Last Post Association Foto: BELGA

De Vlaamse regering heeft 177.900 euro vrijgemaakt voor het project 100 jaar Wapenstilstand dat het einde van Eerste Wereldoorlog moet herdenken. Daarnaast wordt 60.000 euro uitgetrokken voor de werking en instandhouding van de Last Post Association.

Dat meldt Vlaams minister voor Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) dinsdagochtend.

De grote herdenking van de Eerste Wereldoorlog zal in 2018 grotendeels in het teken staan van Wapenstilstand, op 11 november. Eind 1918 kwam een eind aan de bloedige oorlog die in de zomer van 1914 begon toen de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand werd neergeschoten in Sarajevo.

Die gebeurtenis zal plechtig herinnerd worden in de Westhoek. Vlaanderen verleent 177.900 euro aan het provinciebedrijf Westtoer om samen met lokale partners zoals Ieper, Zonnebeke, de vzw Last Post Association en de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) een programma uit te werken.

Programma

Hoe het programma er concreet zal uitzien is nog niet duidelijk maar er komt een speciale concertenreeks zoals een speciale editie van ‘The Great War Remembered’ van de Last Post Association, een bijzonder vredesboodschap van de Vlaamse Regering tijdens de 11-novemberlezing en een netwerkmoment voor alle herdenkingspartners.

‘Ook in 2018 zet de Vlaamse Regering actief in op de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Het laatste jaar van de herdenking zal gekenmerkt worden door een reeks van activiteiten die in het teken zullen staan van de laatste krijgsverrichtingen op Vlaams grondgebied, de bevrijding en wapenstilstand’, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Last Post

‘Deze herdenkingen herinneren ons aan de offers, maar ook aan de solidariteit en het plichtsbewustzijn van de soldaten die streden en sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Vlaamse regering blijft inspanningen leveren om deze herdenking en de hoop op een duurzame vrede ook na 2018 door te geven aan de generaties die na ons komen.’

Net daarom kent Vlaanderen ook 60.000 euro toe aan de Last Post Association voor de versterking van de administratieve en organisatorische capaciteit in 2018, maar ook voor de periode na de herdenking, voor de jaren 2019 en 2020. Op die manier kan de vereniging een blijvende kwaliteitsvolle organisatie van de internationale ontvangsten en speciale aangelegenheden garanderen. De associatie verzorgt elke avond om 20 uur de Last Post Ceremony onder de Menenpoort.