Francken kreeg informatie over vervolgingsrisico voor Soedanezen
Foto: BELGA

Soedanezen uit bepaalde regio's riskeren vervolging vanwege hun afkomst. Dat liet het Vluchtelingencommissariaat in oktober aan staatssecretaris Theo Francken (N-VA) weten. Maar Francken heeft niet altijd informatie over de afkomst, en stuurde de Soedanezen toch terug.

In een nota van 24 oktober bezorgde het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen aan het kabinet-Francken alle informatie over de asielaanvragen vanuit Soedan. Daarin staat het beleid van het Commissariaat: wie krijgt asiel en wie niet? Wie uit de regio's Darfoer, Zuid-Kordofan en de Blauwe Nijl komt, krijgt in principe altijd een erkenning: als vluchteling of als subsidiair beschermde (verblijfsvergunning voor zeker een jaar).

Wie van niet-Arabische origine is (Afrikaanse stammen), krijgt een statuut als vluchteling ‘omdat asielzoekers in die gebieden het risico op vervolging lopen vanwege hun etnie en afkomst’, staat te lezen in de nota, waarover Le Soir vandaag schrijft.

Wie wel van een Arabische stam is, krijgt dan weer het statuut van subsidiair beschermde, wegens de conflicten in de gebieden. Voor de andere elf provincies in Soedan wordt geen subsidiaire bescherming toegekend.

Vanwaar komen ze?

Belangrijk in het advies is dat de afkomst van een Soedanese asielzoeker bepalend is voor de kans op vervolging. Maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) - die de voorbije maanden een tiental transmigranten gedwongen terugstuurde naar Soedan - heeft naar eigen zeggen geen systematische gegeven over de afkomst van die Soedanezen. 

Waarom is dat zo belangrijk? Bij elke terugzending van een migrant moet ons land garanderen dat artikel 3 van het EVRM niet geschonden wordt. Dat artikel 3 verbiedt repatriëring bij een risico op onmenselijke of vernederende behandeling.

De vraag is dus: hoe is die toetsing van artikel 3 gebeurd, als de gegevens over de afkomst van de Soedanezen niet altijd voorhanden waren? 

Het kabinet-Francken reageert in Le Soir dat iedereen het bewuste artikel 3 van het Europees mensenrechtenverdrag kan inroepen als hij of zij een asielaanvraag indient.