Plan voor een meer autismevriendelijke samenleving
Themabeeld Foto: Belga
Vlaamse regering maakt 800.000 euro vrij voor het Vlaamse Actieplan Autisme. Elke stad, elk dorp moet autismevriendelijker.

Het actieplan Autisme wordt in 2018 en 2019 uitgerold. De Vlaamse regering besliste er jaarlijks 800.000 euro voor vrij te maken. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil de participatiekansen van mensen met autisme versterken en hun levenskwaliteit verbeteren.

Een deel van het geld gaat naar het verhogen van de kennis over autisme. Zo krijgt de Vlaamse Vereniging Autisme een subsidie van 52.000 euro om meer ‘inleefsessies’ te organiseren. Daarbij zullen duo’s voorlichting over autisme geven in scholen of bedrijven. Een duo bestaat uit een persoon met autisme, die uit eigen ervaring vertelt, en iemand uit de omgeving van een persoon met autisme, zoals een ouder of een partner. Vorig jaar werden er 65 van zulke inleefsessies aangeboden.

Ook de website Participate-autisme.be krijgt centen om mensen met autisme en hun omgeving beter te informeren.

Het nieuwe steunpunt Mens en Samenleving krijgt de middelen én de specifieke opdracht om professionals beter voor te lichten over wat autisme precies is, en hoe het zich op verschillende manieren kan manifesteren.

Op elkaar afstemmen

Er is ook beslist om de vier centra voor ontwikkelingsstoornissen 900.000 euro extra budget te geven. Zo kunnen ze hun capaciteit fors uitbreiden. Dat is nodig, omdat kinderen die er voor een diagnose aankloppen, nu al snel een jaar geduld moeten oefenen voor ze aan de beurt komen. Dat zegt Eva Cloet, directeur van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) van het UZ Brussel. De centra zijn erkend om diagnoses te stellen bij alle minderjarigen, maar beperken zich nu tot de leeftijd van 7 jaar. ‘We hopen dus niet alleen de wachttijd in te korten, maar ook meer kinderen en jongeren te kunnen helpen’, zegt Cloet.

In haar andere hoedanigheid, als onderzoeker ‘public health’ aan de VUB, krijgt Cloet het mandaat om te onderzoeken hoe de hulpverlening aan kinderen en volwassenen met autisme beter op elkaar afgestemd kan worden. ‘Het aanbod is groot, maar gezinnen weten vaak niet waar ze welke hulp kunnen krijgen. Het is de bedoeling om het zorggebruik beter op elkaar af te stemmen en in trajecten te gieten.’

Het grootste deel van het jaarbudget voor het actieplan – 375.000 euro – gaat nu al naar bestaande ondersteuningsnetwerken voor kinderen met een beperking (onder meer autisme).

Uit een voorzichtige analyse, gebaseerd op cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, blijkt dat 9 procent van de mensen met een erkenning autisme heeft. Vier op de tien hebben daarbij ook nog een andere stoornis of handicap.