In zijn jaarlijkse kersttoespraak roept koning Filip ons met meer verwondering naar de wereld te kijken, en niet met 'steriel cynisme en onverschilligheid'. 'We moeten de zaken anders durven bekijken'.

Bij het schrijven van deze toespraak heeft de koning zich laten inspireren door de ontmoetingen die hij dit jaar had en de persoonlijke verhalen die hem werden verteld. Koning Filip heeft de voorbije maand een groep schoolkinderen op bezoek gehad, die hem gezegd hebben dat blij zijn om in zo'n goed land te leven. En dat zette hem aan het denken. 'We moeten de zaken anders durven bekijken', zegt de koning aan het begin van zijn toespraak. 'Met een blik die meer ziet dan wat er ontbreekt, dan wat er niet is. Met verwondering.'

Hij heeft Vilvoorde bezocht - bekend van de vele geradicaliseerde jongeren - en heeft er gezien hoe mensen zich er in zetten om verbindiging te verwezenlijken en maatschappelijke integratie voor iedereen. Na de Pano-uitzending over de rusthuizen, die hem ook verontrustte, is de koning op bezoek geweest in het woonzorgcentrum van Holsbeek, waar hij goed werk gezien heeft, en gelukkige mensen: 'Zo kunnen kijken naar het ouder worden, is een bron van hoop. Met verwondering kijken naar de schoonheid van het leven zorgt ervoor dat je zelf beter leeft.'

'Laten we ons opnieuw verwonderen voor alles wat we samen hebben opgebouwd', roept onze vorst op. 'Ons gemeen goed, het resultaat van een lange geschiedenis van verbondenheid, verankerd in solidariteit en compromissen. Daaruit kunnen we de kracht putten, niet toe te geven aan steriel cynisme en onverschilligheid.' 

Want er heerst ook veel onrust in de wereld, erkent de koning. 'Er zijn hoe langer hoe meer haarden van spanning en crisis. Meer dan ooit hebben we nood aan verwondering. Voor onze kinderen en voor hun toekomst. Laten we daar samen voor kiezen', besluit hij.