Waar komen die bloederige affiches in het Antwerpse straatbeeld plots vandaan?
Foto: jhs

Misschien zijn ze u ook al opgevallen de voorbije dagen, de opvallende afficheborden in het centrum met daarop een tamelijk morbide tekening van een wagen die net een fietser van de sokken heeft gereden. In drukletters staat er ‘Maak plaats’. Wie goed kijkt, kan ook de tekst ‘Met de fiets was u er al geweest’ lezen. De borden blijken een campagne te zijn van het collectief … ‘Maak Plaats!’. De actiegroep wil met deze campagne zichtbaarheid geven aan de onvrede over het beleid en het viseren van fietsers als schuldig aan hun eigen onveiligheid.

De borden werden intussen onder meer al gesignaleerd in de Nationalestraat, de Trapstraat, de Sint-Katelijnevest en aan de Meirbrug. De initiatiefnemers maken zichzelf via een persbericht nu bekend als het collectief ‘Maak Plaats!’. De campagne is deels een antwoord op het rijgedrag van sommige bestuurders en anderzijds ook op het als autovriendelijk gepercipieerde beleid van het Antwerpse stadsbestuur.

Verkeerd mobiliteitsbeleid

‘Maak Plaats! staat voor een leefbare stad, waar fietsers en voetgangers recht hebben op veilig verkeer en een infrastructuur die naam waardig. Waar de stad duidelijke keuzes maakt in die zin’, zo klinkt het in een mededeling. ‘Maak Plaats! ijvert voor een openbaar vervoer dat een aanvaardbaar alternatief vormt voor de auto met voldoende aanbod, een degelijke stiptheid en duidelijke communicatie naar de reiziger.’

Het stadsbestuur voert volgens het collectief een verkeerd mobiliteitsbeleid. ‘Het stadsbestuur zegt werk te willen maken van conflictvrije kruispunten tegen 2019, maar voor de Antwerpse Schepen van Mobiliteit met Kennis van Zaken is het autoverkeer aan banden leggen geen optie. Bij de herinrichting van nieuwe verkeersassen worden intussen kansen gemist; kijk maar naar de klucht van de net heraangelegde Paardenmarkt.’

Gebrekkige infrastructuur

Dat tegelijkertijd harder wordt opgetreden tegen fietsers die zich niet keurig aan de verkeersregels houden, is volgens ‘Maak Plaats!’ wraakroepend. ‘Als fietser kregen wij intussen menige boetes voor het tegen-de-richting-rijden, op-het-voetpad-rijden, rechts afslaan bij rood of niet oversteken op de juiste plaats, terwijl het niet zelden de gebrekkige infrastructuur is die ons daartoe noopt.’

‘De Antwerpse politie gaat ‘asociale fietsers’ aanpakken om het verkeer veilig te maken, het is maar waar de prioriteit ligt’, zegt Steve De Ridder van ‘Maak Plaats!’. ‘Het feit dat uit onderzoek blijkt dat op conflictvrije kruispunten tot 40 procent minder ongevallen gebeuren lijkt er niet meer toe te doen.’

Polariseren

‘Door de verschillende weggebruikers tegen mekaar op te zetten, bereiken we niets’, gaat De Ridder verder. ‘Een leefbare stad met een goed verkeersbeleid creëren we samen. Polariseren leidt alleen af van de werkelijke problemen.’

‘Maak Plaats! wil de druk hoog houden om het thema, los van electorale belangen en timing, bovenaan de agenda te houden en blijft de luis in de pels van dit stadsbestuur tot het plaats maakt voor een beter fietsbeleid’, zo besluit het collectief.

Waar komen die bloederige affiches in het Antwerpse straatbeeld plots vandaan?
Foto: facebook