‘Quota’ Maximiliaanpark blijven Jambon achtervolgen
Afrikaanse migranten in het Brusselse Maximiliaanpark. Foto: put

Lag het op voorhand vast hoeveel mensen moesten worden opgepakt bij de politieacties tegen Soedanezen en andere migranten in het Maximiliaanpark? Een verslag zaait opnieuw twijfel.

Op de dag dat premier Michel in de Kamer ondervraagd wordt over het lot van de Soedanese migranten die België terug naar hun land van herkomst stuurde, zorgen ook de politieacties van september in het Brusselse Maximiliaanpark zelf opnieuw voor controverse.

Twee maanden geleden werd minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) ervan beschuldigd te hebben opgelegd hoeveel migranten er bij de acties minstens moesten worden opgepakt (DS 30 oktober).

Het gebruik van minimumquota, die controversieel zijn en politiek uiterst gevoelig liggen, werd door de regering ontkend. Jambon stelde dat het niet ging om minimale streefcijfers, wel om een inschatting van hoeveel mensen er maximaal opgepakt kunnen worden, rekening houdend met de capaciteit van de politie en de vrije plaatsen in opvangcentra van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Een politieverslag van een vergadering die de acties voorbereidde, brengt de kwestie nu opnieuw op tafel. ‘Bij de dagelijkse acties worden telkens ongeveer tussen de 20 à 30 personen opgepakt’, stelt het document, waar La Libre Belgique vandaag over bericht en dat De Standaard kon inkijken. Volgens de Franstalige Liga voor de Mensenrechten het bewijs dat er wel degelijk sprake was van quota.

‘Er staat niet dat er twintig tot dertig mensen moeten opgepakt worden’, reageert Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Jambon. ‘Als je naar een plaats gaat waar je verwacht dat er heel wat mensen zonder papieren zijn, is het toch logisch dat je kijkt hoeveel er hoogstens opgepakt kunnen worden. Wie dit blijft interpreteren als quota, kent niets van politiewerk.’