Leerkracht mag binnenkort insuline toedienen
Foto: BELGA

Mensen uit de omgeving van een zorgbehoevende patiënt zullen binnenkort bepaalde verpleegkundige taken mogen uitvoeren binnen een welomlijnd kwaliteitskader. De verschillende ministers van Volksgezondheid van ons land hebben daarover een akkoord gesloten, meldt federaal minister Maggie De Block (Open Vld).

Geneeskundige verstrekkingen zijn vandaag wettelijk voorbehouden aan bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars. Dat is nodig om de kwaliteit en de veiligheid van zorg te garanderen, in het belang van de patiënt.

In sommige situaties kan die strikte regelgeving de toegankelijkheid van zorg in de weg staan. Dat is bijvoorbeeld het geval bij bepaalde dagelijkse handelingen, zoals het toedienen van insuline. Veel patiënten kunnen dit perfect zelf, anderen, zoals jonge kinderen, kunnen dat niet.

Telkens opnieuw een beroep doen op een zorgverlener voor die dagelijkse taken is niet haalbaar. Het gevolg is dat sommige patiënten geen of onvoldoende zorg krijgen. Andere patiënten vertrouwen de taken dan weer toe aan een niet-gezondheidsbeoefenaar. De kwaliteit en veiligheid van zorg is in die gevallen echter niet altijd gegarandeerd, en de mensen die een patiënt helpen op deze manier overtreden eigenlijk de wet.

Verlengde van de zorgbehoevende persoon

Om het probleem op te lossen, ondertekenden de negen bevoegde ministers in ons land donderdag een nieuw protocolakkoord. Artsen en verpleegkundigen zullen handelingen mogen delegeren aan niet-zorgverleners. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om leerkrachten en kinderverzorgers die insuline mogen toedienen aan kinderen.

Die zullen hierdoor legaal bepaalde verzorgende taken mogen uitvoeren binnen een welomlijnd kwaliteitskader. Ze functioneren daarbij als een soort ‘verlengde van de zorgbehoevende persoon’ of als ‘plaatsvervanger van de ouders’ als het over een kind gaat. De federale overheid zal een lijst opstellen met de handelingen die gedelegeerd kunnen worden.