Een nieuw voorstel van Europees Commissaris Marianne Thyssen (CD&V) moet ook werknemers met flexibele contracten aan een goede sociale bescherming helpen.

Elke werknemer in de Europese Unie heeft bij zijn indiensttreding recht op een geschreven document waarin de arbeidsomstandigheden klaar en duidelijk staan opgesomd. Dat geldt ook voor de flexibele jobs en contracten die meer en meer gehanteerd worden.

Totaal achterhaalde wetgeving

‘We bouwen het sociale Europa verder uit’, zegt Thyssen, Europees Commissaris voor Werk en Sociale Zaken, die de nieuwe richtlijn voorstelde. Ze moet in de plaats komen van Europese wetgeving uit 1991 die totaal achterhaald is en veel gaten vertoont.

Nu kon een werkgever uiterlijk tot de eerste werkdag na de tweede maand wachten om die arbeidsomstandigheden schriftelijk op papier te zetten. Voortaan zal dat uiterlijk op de eerste werkdag moeten gebeuren. Daarin moet duidelijk vermeld staan hoelang de proefperiode duurt, hoe de verzekering geregeld is en wat de werknemer zal verdienen. Wie geen vaste uren heeft, moet toch een werkschema krijgen met de periodes wanneer hij of zij wel kan worden opgeroepen. En tijdelijke werknemers krijgen het recht om na een tijd aan te dringen op een meer stabiele arbeidsrelatie.

De toepassing van die rechten wordt ook uitgebreid tot elke werknemer - dat is iemand die zich voor een zekere periode engageert tot het verlenen van diensten voor een derde in ruil voor een loon.

‘Meer atypische jobs en contracten’

‘De arbeidswereld verandert snel. Het aantal atypische jobs en contracten neemt snel toe. Daardoor stijgt ook het risico dat meer en meer mensen niet langer essentiële rechten kunnen genieten, zoals het recht om te weten wat de arbeidsomstandigheden zijn’, aldus Thyssen.

De Commissie schat dat twee tot drie miljoen werknemers die nu met atypische contracten werken, een betere sociale bescherming zullen krijgen. In België zal de impact vooral voelbaar zijn bij die nieuwe jobs.

Concreet: iemand die via een oproepcontract in een café of restaurant werkt, zal vanaf de eerste dag van zijn werkgever een schriftelijk document in handen krijgen met afspraken over wanneer hij opgeroepen kan worden, hoelang op voorhand hij verwittigd zal worden en hoeveel uren hij minimaal zal mogen werken per week of per maand.

De regelgeving geldt ook voor nieuwe vormen van werk, zoals Deliveroo-koeriers of Uber-medewerkers, bevestigde Thyssen tegenover Radio 1. 'We laten alle flexibiliteit toe, maar dat wil niet zeggen dat werknemers niet beschermd moeten worden.'

Het voorstel moet nu worden besproken met het Europees Parlement en de lidstaten. Thyssen maakt zich sterk dat de hele procedure afgerond zal worden voor het eind van deze legislatuur in de herfst van 2019. Ze overlegde op voorhand ook met de sociale partners, die de kans kregen maar er niet in slaagden om onder elkaar een eigen voorstel te formuleren. ‘Wij nemen onze verantwoordelijkheid’, zegt Thyssen.