Kabinet-Muyters ‘plooit zich dubbel’ voor Uplace
Foto: belga
Het kabinet van minister Muyters (N-VA) stelde de onderhandelingen over Uplace voor en drong bij de NMBS aan op een nieuwe vergunning voor de ‘Uplace-halte’.

Mag Uplace zijn ‘belevingscentrum’ in Machelen in een lightversie reanimeren of niet? Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de Vlaamse regering, onder leiding van onderhandelaar Wim Van Asschot, vergadert al sinds begin mei over de  opties voor de site. Want verwacht wordt dat de Raad van State het ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) binnenkort vernietigt. 

De inhoud van die vergaderingen is geheim. Maar Groen-parlementslid Björn Rzoska kon de verslagen inkijken en stelt zich ernstige vragen over de rol die minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) speelde. 

Zo verklaarde Muyters in het Vlaams Parlement op 28 september het volgende: ‘Het is niet de Vlaamse Regering, maar de stuurgroep die  heeft afgesproken dat er gesprekken zouden worden gevoerd met alle betrokken partijen.’ 

Maar de kabinetsmedewerker van Muyters stelde wel als eerste voor om de bemiddelingsgesprekken met ‘de andere partijen’  te starten. Die andere partijen zijn de tegenstanders, zoals de burgemeester van Mechelen en Vilvoorde.  ‘Muyters heeft altijd gezegd dat hij geen enkele rol in het Uplace dossier speelde’, merkt Rzoska op. ‘Dat strookt niet met de verslagen.’ 

In de tien vergaderingen tussen mei en november dringt Uplace op verschillende ‘oplossingen’ aan. Zo vraagt Uplace of nieuwe vergunningen sneller kunnen afgeleverd worden, als het GRUP vernietigd wordt. Ook wil Uplace dat de kabinetten van Muyters en minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) er bij de NMBS op aandringen een nieuwe vergunning aan te vragen voor een halte aan de Kerklaan, omdat die in februari 2018 verloopt. 

Hoewel  het Agentschap Ondernemen en Innovatie zich de vraag stelt of  een nieuwe vergunning nodig wel nodig is, beslissen de kabinetsleden een brief naar de NMBS te sturen. ‘Muyters plooit zich dubbel voor Uplace’, oordeelt Rzoska. ‘De Vlaamse regering maakt in achterkamers deals met Uplace en Muyters weet zogezegd van niks? Hij is het parlement een uitleg verschuldigd.’ Ook parlementslid  Katia Segers (SP.A) kon de verslagen inzien: ‘Muyters speelt een actieve rol om Uplace te redden. Hij is rechter en partij.’

Onderhandelaar Van Asschot stelde uiteindelijk dit najaar ‘Uplace light’ als consensus voor. Uplace ging akkoord en wilde dat de Vlaamse regering een addendum aan het brownfieldconvenant zou toevoegen. Dat is volgens het kabinet-Muyters niet gebeurd, ‘omdat het draagvlak te klein was’. Volgens Muyters’ woordvoerder is in de stuurgroep alles normaal verlopen. ‘Het de taak van de stuurgroep om het convenant uit te voeren. Als een vergunning voor een NMBS-halte vervalt, komt het convenant in gevaar. Verder heeft het kabinet enkel de  mogelijkheid om gesprekken te voeren, voorgesteld. Dat is niets bijzonders.’