Ministeriële werkgroep bekijkt onbelast bijklussen
Rudy Demotte. Foto: Photo News

Op het Overlegcomité is vanmorgen beslist dat een werkgroep met alle betrokken ministers donderdag een ultiem overleg zal plegen over het wetteksten rond onbelast bijverdienen. Een belangenconflict is nog niet van de baan.

Rudy Demotte (PS) de minister-president van de Franse gemeenschap, blijft dreigen met een belangenconflict tegen de federale regeringsplannen om mensen onbelast 500 euro per maand te laten bijverdienen. Dat is een belangrijk onderdeel van het Zomerakkoord. Er is wel een kleine ontsnappingsroute gecreëerd tijdens het Overlegcomité van vanochtend. Er komt namelijk een werkgroep die donderdag een poging moet doen om een en ander uit te klaren. Alle bevoegde ministers zullen daar deel van uitmaken.

Demotte waarschuwt op voorhand dat hij zich niet met een kluitje in het riet zal laten sturen. ‘Dit raakt voluit aan de bevoegdheden van de Franse gemeenschap, terwijl wij hier helemaal niet over geconsulteerd. Het is een typisch product een regering die rechtser is dan rechts. Alle sociale partners - van de vakbonden tot de werkgevers – hebben een rode kaart getrokken en toch wilde de eerste minister die laten goedkeuren. Dat toont het totale misprijzen van deze regering voor de arbeiders.’

Als Demotte daadwerkelijk een belangenconflict inroept, loopt de goedkeuring van de wetteksten zeker 60 dagen vertraging op. Door de tweede lezing die de oppositie én de MR vroegen voor verschillende onderdelen van het Zomerakkoord is de kans nu al zo goed als onbestaande dat het nog voor nieuwjaar in werking kan treden.