Oppositie op de rem voor vennootschapsbelasting én bijklussen, meerderheid voor eigen effectentaks
Archiefbeeld. Foto: Dieter Telemans

De Kamercommissie Financiën rondde afgelopen nacht rond 1 uur de bespreking van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Om 4 uur sloot de Commissie Sociale Zaken die van het bijklussen af. De oppositie vroeg voor beide een tweede lezing, wat de definitieve goedkeuring uitstelt. ‘Proceduretrucs’, luidt het bij de meerderheid. Meerderheidspartij MR vroeg dan weer een tweede lezing voor de effectentaks. ‘Surrealisme’, zegt de oppositie.

Om de laatste eindjes van het Zomerakkoord rond te krijgen voor het jaareinde, houdt een aantal Kamercommissies deze week marathonzittingen. De Kamercommissie Financiën boog zich dinsdag zowat vijftien uur over de hervorming van de vennootschapsbelasting die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) uitwerkte.

Kort na één uur ’s nachts vroeg PS de tweede lezing van de tekst. ‘Het advies van de Raad van State was zeer kritisch en de UCM (de Waalse middenstandsorganisatie, die kritiek uitte op de hervorming, red.) is niet gehoord. Bovendien zijn er amendementen goedgekeurd’, zei PS-fractieleider Ahmed Laaouej.

De tweede lezing kan ten vroegste over vijf dagen plaatsvinden, waardoor de timing om de tekst nog voor Nieuwjaar goed te keuren, zeer krap wordt. De meerderheid spreekt van ‘proceduretrucs’. ‘Klein politiek spelletje met grote economische gevolgen’, tweette Peter Dedecker (N-VA).

Op de agenda van de commissie stond ook de stemming over de effectentaks. Ironisch genoeg vroeg daar MR, de partij van de premier, om een tweede lezing, na een kort meerderheidsoverleg. MR-Kamerlid Benoît Piedboeuf zei dat dit in het belang was van ‘de samenhang van de teksten’. Ook de effectentaks – die een antwoord moet bieden op de vraag van CD&V naar meer fiscale rechtvaardigheid – kan dus ten vroegste over vijf dagen opnieuw worden besproken.

De oppositie spreekt van ‘surrealisme’. ‘Ik heb al veel gezien in dit parlement. Maar een meerderheid die een tweede lezing vraagt op haar eigen tekst om zo de eindstemming te blokkeren, is toch wel nieuw. De sfeer zit goed bij de meerderheid’, zegt SP.A-fractieleider Meryame Kitir op Twitter.

‘Wantrouwen in meerderheid is zo groot dat de MR zelf (!) tweede lezing vraagt over de effectentaks’, tweette Kristof Calvo (Groen).

De commissie Sociale Zaken debatteerde tot na vier uur ‘s ochtends door over de maatregel die 500 euro per maand onbelast bijklussen mogelijk maakt. Die maatregel maakt deel uit van de relancewet, waar ook de hervorming van de vennootschapsbelasting in is opgenomen. De oppositie vroeg ook hierover een tweede lezing.

Rond half vijf tweette Vincent Van Quickenborne dat ‘na 15 uur onafgebroken discussie’ de oppositie om een tweede lezing vroeg ‘om de zaak nog eens goed te bekijken’.

De bewuste maatregel wordt woensdagochtend ook besproken op het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen van ons land. Minister-president Rudy Demotte (PS) plaatste dat op de agenda van dat overlegorgaan, omdat de maatregel toegepast kan worden in sectoren waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn. PS dreigde er al mee om via het parlement van de Franstalige Brusselaars een belangenconflict in te roepen tegen de maatregel. Dat zou de goedkeuring met zestig dagen vertragen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig