IMF pleit voor meerwaardenbelasting
Algemeen directeur Christine Lagarde van het IMF. Foto: AFP

Om het belastingstelsel evenwichtiger en efficiënter te maken, zou België een meerwaardenbelasting moeten overwegen, vindt het IMF.

De tax shift en de hervorming van de vennootschapsbelasting zijn allebei goede maatregelen, vindt het Internationaal Muntfonds in zijn jaarlijkse doorlichting van de Belgische economie. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Er kan nog veel meer gedaan worden om de economie te verbeteren. Een meerwaardenbelasting zou zeker niet misstaan als fiscaal instrument, meent het Fonds. ‘Het zou verstandig zijn om dat zorgvuldig te bekijken’, zegt Christian Mumssen, lid van het IMF-team dat de Belgische doorlichting voor zijn rekening nam. ‘Het zou vooral een efficiënte maatregel kunnen zijn. Dividend wordt nu tegen 30 procent belast, maar voor meerwaarden geldt een nultarief. Er zijn trouwens nog andere fiscale regimes die misschien bekeken kunnen worden, zoals de gunstige behandeling van huurinkomsten. De Franse regering heeft beslist om zowel voor dividenden als voor meerwaarden eenzelfde tarief van 30 procent te hanteren. Ik zeg niet dat België hetzelfde moet doen, maar het kan misschien een inspiratiebron zijn’.

Het IMF is vooral bezorgd dat België sommige zaken, zoals arbeid, heel hoog moet belasten omdat andere zaken zeer laag belast worden. Dat zorgt voor ‘distorsies’, aldus het IMF. Ook bedrijfswagens vallen onder die categorie. Het fiscaal gunstregime daarvoor kan afgebouwd worden. Milieutaksen zouden verhoogd kunnen worden om een verdere lastenverlaging voor arbeid te financieren. ‘Het komt erop aan het belastingstelsel in zijn geheel onder de loep te nemen, en een gelijk speelveld te creëren voor de verschillende zaken die belast kunnen worden’, meent het Fonds.