Doodrijder opnieuw achter het stuur: ‘Geen sprake van lacune in de wet’
Vriendinnen leggen beertjes en bloemen voor Saar op de plaats van het ongeval met vluchtmisdrijf. Foto: Foto Kurt

Miguel V. reed in 2015 een meisje dood bij een ongeval met vluchtmisdrijf. Hij zwoer nooit meer achter het stuur te kruipen. Maar terwijl de procedure liep, veroorzaakte hij nog een dronken ongeval, en pleegde hij opnieuw vluchtmisdrijf. ‘Er is sprake van een “vogelvrije” periode tussen de inbreuken.’

Waarom kon Miguel V.  nog legaal achter het stuur kruipen nadat hij veroordeeld was voor een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf? Er was nog geen definitief vonnis uitgesproken na het eerste vluchtmisdrijf, omdat het parket in beroep was gegaan tegen de milde straf. Daarom kon het rijbewijs van de man nog niet worden ingetrokken, zo licht advocate Sarah Verschaffel van Charlier Advocaten toe.

De straf kon dus nog niet worden uitgevoerd, omdat de rechter in beroep tot een heel ander besluit kan komen. In dit geval werd Miguel V. in beroep zwaarder bestraft en veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel en tien jaar rijverbod.

Waarom pakt de politie Miguel V. niet op nadat hij voor de tweede keer vluchtmisdrijf pleegde?

‘Er is geen sprake van een lacune in de wet waardoor de bestuurder mocht blijven rondrijden’, zegt Verschaffel. ‘Er moet eerst een definitieve veroordeling zijn voor de straffen kunnen worden uitgevoerd.’ Toch is er soms sprake van een ‘vogelvrije periode’. ‘Als er een misdrijf wordt gepleegd tussen de datum van eerste inbreuk en de veroordeling ervan, valt men buiten de principes van wettelijke herhaling.’

‘Een aanhoudingsbevel kan alleen worden uitgevaardigd in geval van absolute noodzaak. Daarnaast moeten de feiten strafbaar zijn met een gevangenisstraf van ten minste één jaar’, benadrukt Verschaffel. ‘Aangezien de bestuurder deze keer, als bij geluk, geen slachtoffers maakte, maar enkel materiële schade veroorzaakte, valt hij niet onder die regel.’

‘Vecht of vlucht-principe’

Om dergelijke situaties te voorkomen stelt Verschaffel voor om in te zetten op sensibiliseringscampagnes rond alcohol en vluchtmisdrijf. Daarnaast moet de pakkans bij alcoholgebruik achter het stuur gegarandeerd worden.

Mensen kunnen niet voorspellen hoe ze zullen reageren bij een ongeval. ‘Het primaire instinct “vecht of vlucht” neemt soms ongewild bij bestuurders de bovenhand’, aldus Verschaffel. ‘Maar als men op de schoolbanken al aanleert hoe om te gaan met zo’n situatie, kunnen bestuurders teruggrijpen naar de opgebouwde kennis in plaats van primaire instincten.’