Hier kan je hinder verwachten door betoging tegen pensioenhervorming
Foto: Pol De Wilde - Corelio

De christelijke en socialistische vakbonden organiseren dinsdag een nationale betoging tegen ‘het pensioengeknoei van de regering’. 50.000 betogers trekken door Brussel. Hier kan u hinder verwachten, ook elders in Vlaanderen.

Bussen en trams in Vlaanderen

Bij De Lijn verwachten zo vooral veel hinder in Gent en het Pajottenland. ‘Omdat we nu al voelen dat de stakingsbereidheid daar het grootst is’, zegt een woordvoerder. In die twee regio’s wordt het wellicht moeilijk om een tram of bus te nemen. Elders in Vlaanderen verwacht De Lijn minder problemen.

De Lijn verwacht een eerste inschatting van de hinder te kunnen geven om 6.30 uur, vanaf 7 uur zullen er meer details beschikbaar zijn.

Het spoor

Bij de NMBS verwachten ze vooral veel drukte morgenochtend wanneer de betoging begint en morgenavond wanneer ze wordt ontbonden. ‘’s Morgens begint de betoging aan Brussel-Noord. Dus daar zal het zeer druk zijn’, zegt woordvoerder Bart Crols. ‘In de late namiddag keert iedereen dan weer naar huis vanaf Brussel-Zuid.’

Vooraf heeft de NMBS gevraagd welke werknemers naar de betoging gaan en niet kunnen werken. ‘Op basis daarvan wordt geprobeerd de werklijsten zo goed mogelijk op te stellen, zodat de dienst maximaal kan worden gegarandeerd’, zegt Bart Crols.

Openbaar vervoer Brussel

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB verwacht hinder op zestien tram- en buslijnen. ‘Dat zijn de lijnen waar de betoging zal passeren’, zegt woordvoerster An Van Hamme. ‘Het kan natuurlijk altijd dat de politie tijdens de betoging beslist bepaalde lijnen te sluiten uit veiligheid.’

Onderwijs

‘In het katholiek onderwijs zullen de gevolgen van de staking meevallen’, zegt woordvoerster Marijke Van Bogaert. ‘De scholen weten al een tijdje welke leerkrachten morgen naar Brussel trekken en konden zich dus voorbereiden.’

Antwerpen

In Antwerpen houden ze rekening met mogelijke hinder door de betoging. Ouders met kinderen in de opvang kregen al een brief met een regeling voor morgen. De stad ‘probeert’ de huisvuilophaling zo normaal mogelijk te organiseren. De stad vraagt haar inwoners om recycleerbare fracties (papier en karton en pmd) indien mogelijk een week binnen te houden of opnieuw binnen te nemen als deze niet zijn opgehaald. In de mate van het mogelijke wordt het buitengezette afval gesorteerd opgehaald, hierdoor kan de afvalophaling iets langer duren. Inwoners kunnen morgen voor info bellen naar 03-22.11.333.