Ziekenfonds legt personeel politieke voorkeur op
Foto: rr
CM Limburg benadrukt in een nota dat personeel zich in 2018 ‘in principe alleen kandidaat kan stellen voor een CD&V-lijst’. CM Nationaal fluit de afdeling terug.

De Limburgse medewerkers van het ziekenfonds CM ontvingen twee weken geleden een opvallende nota van de personeels­administratie. Daarin blikt het ziekenfonds al vooruit naar de lokale verkiezingen in 2018. ‘We willen een jaar voor de verkiezingen duidelijke afspraken maken met personeels­leden die zich politiek wensen te engageren als kandidaat of als politiek geëngageerde in de verkiezingscampagne’, klinkt het. 

In de richtlijnen draait CM Limburg niet rond de pot: ‘De kandidaatstelling kan in principe enkel voor een CD&V-lijst’, wordt het personeel op het hart gedrukt. En ‘indien een medewerker zich kandidaat wenst te stellen op een andere lijst – geen nationale partijlijst, maar een gemeentelijke lijst bijvoorbeeld  – moet er een uitdrukkelijk akkoord zijn van de directie’. De beslissing moet hoe dan ook schriftelijk meegedeeld worden waarna er nog een persoonlijk overleg volgt over de ‘opportuniteit’ van de kandidatuur. 
De medewerker moet daarnaast ook een engagementsverklaring ondertekenen waarin hij of zij belooft om ‘geen standpunten in te nemen die onverenigbaar zijn met de waarden, missie en initiatieven van CM Limburg’. 

‘Heel discutabel’
Volgens de wetgeving mogen bepaalde organisaties met een speci­fieke ideologie  hun werknemers vragen om dezelfde overtuiging te delen en uit te stralen, ‘maar dit is heel discutabel’, zegt professor arbeidsrecht Frank Hendrickx (KU Leuven).  Vooral de beperking van de politieke keuze is een brug te ver. ‘Alleen al omdat de overtuiging van de CM ook perfect compatibel zou kunnen zijn met andere partijen’, zegt Hendrickx. ‘Het is hoe dan ook niet mogelijk om zomaar in te grijpen op de burgerrechten.’ 
De medewerkers van CM zouden in principe juridisch stappen kunnen zetten via de privacywetgeving of de antidiscriminatiewetgeving. 

‘Lokaal initiatief’
Zover zal het niet komen, want CM Nationaal floot zijn Limburgse afdeling gisteravond al terug. ‘Dit is een Limburgs initiatief waar wij niet achter staan. We zullen hen vragen om de nota in te trekken’, zegt nationaal personeelsdirecteur Alain Florquin.  
Ook CM Nationaal verspreidt een nota voor de verkiezingen om de spelregels onder de aandacht te brengen. ‘We vinden het toch belangrijk om te weten wie opkomt’, zegt Florquin. ‘We vragen hen om rekening te houden met de bedrijfscultuur van CM.   Maar daarbij spreken we ons niet uit over de mogelijke partij. Los daarvan vinden we het wel belangrijk dat mensen zich politiek kunnen engageren en we moedigen dat ook aan. We vragen alleen: weet dat je voor onze organisatie werkt en voor welke waarden en normen we staan.’