Europa akkoord over aanscherpen regels tegen witwaspraktijken
Foto: rr

Er is een akkoord om de Europese regels tegen witwaspraktijken verder aan te scherpen. Streefdoel is komaf te maken met de praktijken die het licht zagen met de Panama-Papers.

De strengere Europese regels moet meer zicht geven op de eigenlijke eigenaars die achter maatschappijen in belastingparadijzen schuilgaan. Er komt onder meer een openbaar register van de zogenaamde uiteindelijke belanghebbenden van bedrijven en trusts. Dat moet meer klaarheid brengen wie eigenlijk aan de touwtjes in complexe bedrijvenconstructies. 

De anti-corruptieorganisatie Transparancy International spreekt van een doorbraak. Het gaat ervan uit dat de nieuwe anti witwasregels een stap in de goede richting zijn om komaf te maken met anonieme offshorebedrijven. Maar het voegt er tegelijk aan toe dat er nog achterdeurtjes open blijven voor wie erop uit is om belastingen te ontduiken of geld wit te wassen. Zo is het register voor  stichtingen en andere vergelijkbare maatschappijen pas raadpleegbaar wanneer daarvoor een gegronde reden gegeven kan worden. Transparancy International hoopt dat Europa en de groep van 20 grootste industrielanden de strijd tegen alle offshore-constructies in belastingsparadijzen verder zal opvoeren.

Volgens de Wereldbank wordt in 70 procent van alle grootschalige corruptiepraktijken gebruik gemaakt van offshoreconstructies en stichtingen.

Het akkoord vergroot ook het actieradius van de Europese anti-witwasregels tot fraudepraktijken met virtueel geld, via prepaid bankkaarten en de handel in kunstwerken. Zo is de afspraak gemaakt dat via prepaid kaarten maximaal 150 euro besteed mag worden voor een aankoop in een winkel en zelfs maar 50 euro bij een aankoop online. Dat moet terrorismefinanciering tegengaan.

De lidstaten van de Europese Unie hebben nu 18 maanden de tijd om de zogenaamde vijfde Europese anti witwas-richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.