Grootschalig kindermisbruik in Australië ‘is nationale tragedie’
Foto: EPA-EFE

Tussen 1950 en 2015 zijn in Australië tienduizenden kinderen misbruikt in meer dan 4.000 openbare en private instellingen, waaronder katholieke kerken, scholen en jeugdinstellingen. Dat is de conclusie van de koninklijke commissie die vijf jaar lang onderzoek voerde naar de misbruiken.

‘Het eindrapport vertelt het verhaal van institutioneel kindermisbruik in Australië, en voorziet aanbevelingen om de toekomst voor kinderen veiliger te maken’, aldus de voorzitter van de commissie Philip Reed. ‘Ons werk is afgerond. Het is nu aan de overheid en de instellingen om stappen te ondernemen en de aanbevelingen te volgen.’

In totaal gaat het om 189 aanbevelingen, waaronder wetsaanpassingen om het niet melden van misbruik strafbaar te maken en het verplicht rapporteren van bekentenissen rond misbruik die tijdens de biecht worden gedaan. De commissie raadt de Australische Bisschoppenconferentie bovendien aan om aan het Vaticaan te vragen om van het celibaat een vrijwillige keuze te maken.

Daarnaast wordt aan de overheid gevraagd om een nationale strategie op poten te zetten om kinderen te beschermen, en om een minister bevoegd te maken voor kinderbescherming.

Taskforce en excuses

Premier Malcolm Turnbull sprak over ‘een nationale tragiedie’ en kondigde aan een taskforce op te richten om de acties te coördineren. De regering maakt ook 52,1 miljoen Australische dollar (34 miljoen euro) vrij voor de ondersteuning en begeleiding van de slachtoffers.

De katholieke Kerk heeft zich al verontschuldigd voor het seksueel misbruik door geestelijken, en laat weten de onthullingen ‘zeer ernstig’ te nemen. ‘Namens de katholieke bisschoppen en religieuze leiders, herhaal ik onze onvoorwaardelijke verontschuldigingen aan de betrokkenen voor het leed dat hen berokkend werd’, aldus de aartsbisschop van Melbourne Denis Hart.