Vandeurzen: ‘Rusthuisbarometer is gebaseerd op selectieve steekproef’
Foto: Katrijn Van Giel

Volgens Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is de rusthuisbarometer van de Socialistische Mutualiteiten gebaseerd op “een selectieve steekproef van facturen'. De oppositie vraagt dat de Vlaamse regering meer middelen vrijmaakt voor de rusthuizen.

Wie in een Vlaams rusthuis verblijft, moet nu gemiddeld 1.665 euro per maand uit eigen zak betalen. Dat is ruim 4 procent méér dan twee jaar geleden, zo blijkt uit de rusthuisbarometer van de Socialistische Mutualiteiten. Drie op de vier rusthuisbewoners hebben aan hun maandelijks inkomen niet genoeg om hun factuur te betalen.

Oppositiepartij Groen is niet te spreken over de oplopende rusthuisfactuur. ‘Dat goede zorg geld kost, is logisch. Maar op dit moment zijn de kosten onaanvaardbaar hoog. De factuur voor het rusthuis moet omlaag en de kwaliteit omhoog', aldus Groen-parlementslid Elke Van den Brandt. ‘De overheid moet voldoende investeren zodat elk rusthuis genoeg personeel kan inzetten om kwalitatieve zorg te verzekeren.’

SP.A vraagt maximumfactuur

Voor SP.A-parlementslid Bertels zijn de cijfers een bewijs dat de Vlaamse regering dringend extra moet investeren in ouderenzorg. 'Iedere Vlaming moet uitzicht hebben op een oude dag zonder financiële zorgen', vindt Jan Bertels.

'Vroeg of laat zijn we allemaal oud. Iedereen heeft dus belang bij een solidaire en eerlijke financiering van de ouderenzorg. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen dweilt met de kraan open. Zonder een forse investeringsinjectie is het onmogelijk om de menswaardige ouderenzorg te garanderen die in een beschaafde samenleving normaal zou zijn.'

Oppositiepartij SP.A dringt al langer aan op de invoering van een maximumfactuur in de ouderenzorg. Zo mag het inkomen van een oudere nooit lager liggen dan de rusthuisfactuur en kunnen ook mensen met een laag inkomen hun levensnoodzakelijke zorg betalen.

Ook Vlaams Belang pleit voor zo’n maximumfactuur.

Vandeurzen: ‘Selectieve steekproef’

Volgens Vlaams minister Vandeurzen zijn de resultaten van de rusthuisbarometer echter 'gebaseerd op een selectieve steekproef van facturen'. Vandeurzen: 'Binnenkort zullen wij de resultaten van ons jaarlijks onderzoek naar de dagprijszetting van de 802 Vlaamse woonzorgcentra bekendmaken, waarbij we ons baseren op de gemiddelde dagprijs en niet op de factuur'.

Er komt ook een evaluatie van de dagprijsreglementering. Dat werd ook aangegeven in de recent voorgestelde conceptnota over de toekomst van de ouderenzorg in Vlaanderen. In die nota kondigt de CD&V-minister ook een onderzoek aan naar de mogelijkheid van een vaste of gegarandeerde dagprijs. Zo’n prijs zou bewoners meer zekerheid kunnen geven dat hun kosten gelijk blijven.

De CD&V-minister hamert er ook op dat zijn regering sinds 2014 volop heeft geïnvesteerd in extra aanbod en in een betere financiering van de zorgzwaarte van de bewoners. Vandeurzen erkent dat er ook in de toekomst inspanningen nodig blijven.

‘Maximumfactuur is achterhaald idee’

De invoering van een maximumfactuur, zoals oppositiepartijen SP.A en Vlaams Belang bepleiten, vindt Vandeurzen een 'achterhaald idee'.

Vandeurzen: 'Een maximumfactuur is de zoveelste variant van het gratis-verhaal dat intussen ten overvloede zijn houdbaarheidsdatum heeft overschreden. Louter theoretisch heeft ze een aantal voordelen op het vlak van betaalbaarheid en transparantie, maar het idee geeft in deze een vertekend beeld. Mensen zullen mogelijk minder betalen op de factuur van het woonzorgcentrum, maar het geld dat de overheid bijpast moet ook ergens gehaald worden. Langs ieders belastingbrief, ook die van jonge gezinnen die al solidair zijn via hun bijdrage aan de zorgverzekering'.

Een ander mogelijk risico van de maximumfactuur is dat woonzorgcentra op die manier een soort blanco cheque krijgen in het bepalen van hun dagprijs. Alles wat boven de maximumfactuurprijs wordt aangerekend, kan dan de facto aangerekend worden aan de overheid. 'De onbetaalbaarheid van dergelijk systeem zou al gauw blijken', aldus nog Vandeurzen.