‘Nu vooral zorgen voor studenten die onvoldoende voorbereid zijn’
Studenten van de KULeuven zetten de eerste dag van het academiejaar in . Foto: Photo News
Aan de KU Leuven geldt de 30 procent-regel, waardoor eerstejaars die minder dan 30 procent van de studiepunten behalen hun jaar niet mogen overdoen. ‘We zijn tevreden met de resultaten van deze regel’, zegt Tine Baelmans, vicerector van de KU Leuven.

Uit onderzoek blijkt dat de 30 procent-richtlijn kansengroepen significant meer treft dan anderen. Toch komt de regel er ‘niet onterecht’, aangezien slechts 1,8 procent van de getroffen studenten uiteindelijk zijn diploma zou kunnen halen. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven die door het studentenblad Veto werd bekendgemaakt. Of zoals het studentenblad het samenvat: studenten met diversiteitskenmerken worden vaker getroffen door de maatregel, maar zouden zonder de regel even weinig slaagkans hebben gekend in hun verdere studieloopbaan. 

De regel geeft volgens vicerector Tine Baelmans een duidelijke ijking. ‘Voor sommigen is het moeilijk haalbaar hun diploma te halen, indien ze geen actie ondernemen. We willen studenten daarvoor verwittigen. We doen dat al in januari, na de eerste examenperiode.’

‘Op zich zijn we tevreden met deze resultaten. Studenten met een diverse achtergrond worden duidelijk niet benadeeld, het heeft geen nadelig effect op kansengroepen’, aldus Baelmans. Toch maakte ze zich zorgen over de studenten die niet voldoende voorbereid zijn op een studie aan de universiteit. ‘De lage slaagcijfers uit het eerste jaar tonen dat aan.’

Baelmans wil investeren in meer begeleiding en coaching. ‘Studenten moeten bewust een opleiding kiezen en voor haalbare trajecten gaan.’ Daarnaast wil ze ook inzetten op remediëring. ‘Studenten moeten gerichter studeren op bepaalde trajecten.’

Begeleiding

Studentenvereniging Stura van de KU Leuven is tevreden met de resultaten. ‘We zijn niet tegen de 30 procent-regel op zich en zijn gerustgesteld dat de risicostudenten niet onterecht worden getroffen’, zegt studentenvertegenwoordiger Margot Van Den Broeck, verantwoordelijk voor diversiteit. ‘Er moet wel meer gewerkt worden op begeleiding. Dat geldt niet alleen tijdens de studie, maar ook voor het zoeken naar een nieuwe richting.’