Witte rook voor nieuwe Fortis-schikking
Foto: AFP

Er is nieuwe hoop voor de gedupeerde Fortis-beleggers. De schadevergoeding van 1,3 miljard euro wordt anders verdeeld.

Gedupeerde beleggers van Fortis zijn vandaag een stap dichter bij een schadevergoeding gekomen, nu rechtsopvolger Ageas een akkoord heeft gesloten met de belangenorganisaties over een aangepaste verdeling van de 1,3 miljard euro schadevergoeding die de verzekeraar ter beschikking stelt.

Volgens de Belgische verzekeraar komt het nieuwe akkoord tegemoet aan de voornaamste bekommernissen van het Gerechtshof in Amsterdam. Die rechtbank had in de zomer nog geweigerd een eerdere schikking van 1,2 miljard euro met vier grote belangenorganisaties - de VEB, de Stichting FortisEffect, SICAF en het Belgische Deminor - bindend te verklaren.

Het probleem: de belangenorganisaties kregen te veel geld en de belangen van de passieve aandeelhouders (Fortis-beleggers die zich niet bij een belangenorganisatie hadden aangesloten) waren volgens de rechtbank onvoldoende gewaarborgd. Passieve aandeelhouders zouden de helft minder krijgen dan actieve aandeelhouders die actie voerden voor compensatie voor de geleden Fortisverliezen.

Oplossing

Daarop besloot Ageas 100 miljoen extra uit te trekken - waardoor de schadevergoeding opliep tot 1,3 miljard euro - en nieuwe onderhandelingen met de betrokken belangenorganisaties op te starten over een aangepaste verdeling. Op een zucht van de deadline werd daarover nu een akkoord gesloten. Belangrijk daarbij is dat ook de Nederlandse consumentenorganisatie ConsumentenClaim - die de eerste Fortis-schikking voor de rechtbank aanvocht - dit keer wél het compromis bij zijn achterban zal verdedigen.

In de nieuwe tekst staat onder meer dat actieve en niet-actieve gedupeerde beleggers dezelfde basisvergoeding krijgen. Iedereen gelijk voor de wet dus. Al zullen de Fortis-beleggers die zich hebben aangesloten bij een belangenorganisatie daarvoor wel een extraatje krijgen.

Schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding is nu alleen nog afhankelijk van de periode waarin de Fortis-aandelen destijds werden gekocht en in portefeuille gehouden. Gedupeerde beleggers kunnen daarover informatie vinden op de infosite die Ageas heeft aangemaakt: forsettlement.com.

Om nieuwe schadeclaims in de toekomst te voorkomen, wil Ageas die schikking door het Hof in Amsterdam algemeen bindend laten verklaren voor alle beleggers. Het nieuwe schikkingsvoorstel wordt vandaag nog aan de Nederlandse rechtbank voorgelegd.

Maar een uitspraak is nog niet voor morgen. De rechter in Amsterdam krijgt nu de tijd om het nieuwe compromis te onderzoeken en te luisteren naar mogelijke tegenargumenten. Daarna volgt nog een publieke hoorzitting, die naar verwachting zal plaatsvinden in maart-april. De definitieve uitspraak is voor nog later, mogelijk pas begin deze zomer.