Gescheiden superdaddy is hoogopgeleid
Foto: Jimmy Kets
Het opleidingsniveau van vaders kan voorspellen in welke mate ze die vaderrol nog opnemen na een scheiding.

De gescheiden man is grotendeels onontgonnen terrein voor sociologen. Hoe zet hij zijn leven verder na een echtscheiding? En hoe complex mag het vaderschap worden?

Dankzij de gegevens van 1.111 gescheiden mannen in Vlaanderen, uit het onderzoek Scheiding in Vlaanderen (2011), konden de sociologen Christine Schnor en Jan Van Bavel (KU Leuven) enkele grote lijnen blootleggen. Vooral het opleidingsniveau van de man blijkt een belangrijke toekomstvoorspeller. 

Zo blijven mannen met een diploma hoger onderwijs na de scheiding intenser betrokken bij de opvoeding van hun kinderen in vergelijking met mannen die alleen een diploma lager of middelbaar onderwijs haalden. ‘Dat ze vaker voor co-ouderschap kiezen, heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ze de bijbehorende kosten makkelijker kunnen dragen’, zegt Christine Schnor. ‘Bij hoogopgeleiden zijn de minder traditionele rolpatronen bovendien beter ingeburgerd: vaders nemen meer verantwoordelijkheid op binnen het huishouden en trekken die lijn door na de scheiding.’

Complex

Goed nieuws, ook: na zeven jaar woont ongeveer de helft van de gescheiden mannen uit het onderzoek opnieuw samen met een partner. Daarbij zijn het vooral laagopgeleide mannen die een relatie aangaan met een moeder. Hoogopgeleide mannen hertrouwen vaker een kinderloze vrouw. 

Stappen die laatste mannen toch in een nieuw samengesteld gezin, dan aanvaarden ze de situatie vlotter dan laagopgeleide mannen. Schnor: ‘Niet onlogisch, aangezien de kans groot is dat ze zowel financieel als qua sociaal netwerk meer middelen hebben om de complexe situatie op te vangen. Al blijkt uit ander onderzoek dat kinderloze mannen die met stiefkinderen samenleven, zichzelf desondanks vaak niet echt in de vaderrol zien.’

Nieuw kind

Een gezin kan vandaag bestaan uit een co-ouderschapsregeling met de eigen kinderen, een co-ouderschapsregeling met de stiefkinderen van de nieuwe partner en een ‘voltijds’ ouderschap over kinderen uit de nieuwe relatie. Pittig.

‘Of een gescheiden man in een nieuwe relatie nog voor een kind gaat, hangt sterk af van de vraag of zijn nieuwe partner al kinderen heeft, maar ook van zijn eigen opleidingsniveau’, zegt Jan Van Bavel. ‘Als zijn nieuwe vrouw nog geen kinderen uit vorige relaties heeft, dan verdubbelt de kans op een eigen kind in de nieuwe relatie voor hoogopgeleide mannen, maar niet voor laagopgeleide.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig