Twijfel over plannen Tommelein: 'Te optimistisch'
Minister van Energie Bart Tommelein (midden) denkt dat er nog ‘genoeg hernieuwbare energie kan bijkomen tegen 2020’. Foto: ID/ photo agency
Vakbonden en werkgevers twijfelen aan de energieplannen van Bart Tommelein. ‘Er dreigt een tekort van 700 miljoen.’

‘De prognoses en subdoelstellingen voor hernieuwbare energie van de Vlaamse regering gaan uit van bijzonder optimistische veronderstellingen, die terecht ambitieus zijn, maar die op dergelijk korte termijn te optimistisch zijn.’ In een kritisch advies bij de verlaging van de zogenoemde Turteltaks waarschuwt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het overlegorgaan van de vakbonden en werkgevers, voor een ‘te rooskleurige’ inschatting van het Vlaamse groenestroombeleid.

Met zijn wind-, zonne- en warmteplan hoopt Minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) tot 95 procent van de Vlaamse doelstelling voor 2020 te halen. Dat kan volgens Tommelein zelfs met een fors verlaagde Energieheffing.

Maar de Vlaamse vakbonden en werkgevers geloven daar niet veel van. In hun advies rekenden ze verschillende scenario’s door, gaande van optimistisch over realistisch en pessimistisch tot een ‘Murphyscenario’, waarin alles fout gaat.

Optimistisch

Volgens de SERV is het scenario van de Vlaamse regering nog optimistischer dan het meest optimistische scenario dat de raad heeft berekend. Zo zou het vermogen aan zonnepanelen de komende jaren met vijftig procent moeten stijgen. Dat veronderstelt volgens de SERV investeringsniveaus die vergelijkbaar zijn met de periode waarin zonnepanelen zwaar overgesubsidieerd werden. Maar die subsidie bestaat ondertussen niet meer.

In het ergste geval moet de Vlaamse overheid nog na Tommeleins plan een kloof dichten die acht keer groter is dan de 1.418 gwh waar de minister nu rekening mee houdt. Volgens de SERV moet de Vlaamse doelstelling voor hernieuwbare energie mogelijk nog  worden aangescherpt om de Belgische verplichtingen na te komen.

Sneller groen

De opmerkingen zijn van belang in de discussie over het Energiepact, die nu de laatste rechte lijn ingaat. In alle toekomstplannen moet hernieuwbare energie een belangrijke plaats innemen. Maar dan moet dat snel genoeg gaan.

Volgens de sociale partners, die eerder al eens alarm sloegen over de oversubsidiëring van zonnepanelen, is het nu te laat voor Vlaanderen om de doelstellingen hernieuwbare energie nog op eigen kracht te halen en moet Vlaanderen hernieuwbare energierechten in het buitenland gaan kopen via de zogenaamde flexibiliteits­mechanismen. Bovendien willen de sociale partners dat de Vlaamse regering extra maatregelen neemt om hernieuwbare energie aan te moedigen.

Extra geld nodig

Maar in dat geval volstaat de verlaagde energieheffing waarschijnlijk niet en is er extra geld nodig om de kosten te dekken. In het ergste geval is er 700 miljoen euro nodig in 2020. De SERV vraagt met andere woorden om de Turteltaks niet zo zwaar terug te schroeven als Tommelein wil. ‘De Vlaamse regering mag die kosten niet naar de volgende legislatuur doorschuiven’, waarschuwt het overlegorgaan.

Maar minister Tommelein wijkt niet van zijn plan af. ‘Wij geloven dat er wel degelijk nog veel hernieuwbare energie kan bijkomen tegen 2020’, klinkt het. Tommelein wijst erop dat de rekening volgens het Rekenhof wel klopt en dat de verlaging van de energieheffing ‘weloverwogen’ is.

Voor de aankoop van hernieuwbare energierechten in het buitenland is geld opzijgezet, ‘maar het is beter ons geld hier te investeren dan te gebruiken voor aankoop uit het buitenland of om boetes te moeten betalen aan Europa.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig