‘Budget Defensie kan tegen 2030 verdubbelen’
Minister van Defensie Steven Vandeput Foto: Photo News

Als de volgende regeringen de inspanningen van de huidige ploeg doorzetten, dan kan het budget van Defensie in absolute termen verdubbelen tegen 2030. Dat zegt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).

Hij deed die uitspraak op een conferentie over de Europese defensie-industrie in het Egmontpaleis.

‘Tegen 2030 zal het aandeel van investeringen in ons defensiebudget vijf keer groter zijn dan vandaag, en het budget zal verdubbelen in reële termen’, zo verwees Vandeput naar de strategische visie die de regering in juni vorig jaar goedkeurde. De minister wees erop dat ook het R&D-budget binnen twaalf jaar vijf keer groter zal zijn.

De strategische visie gaat uit van 9,4 miljard euro aan militaire aankopen tegen 2030. De regering stippelde een traject uit dat de defensieuitgaven tegen 2030 moet opkrikken tot 1,3 procent van het bruto binnenlands product. Dan zou België opnieuw in het Europees gemiddelde zitten. De Navo en de Verenigde Staten dringen echter aan op ‘minstens’ 2 procent.

De Europese defensiemarkt is in volle evolutie. Zo stelt de Europese Commissie voor het eerst fondsen ter beschikking voor de ondersteuning van R&D-samenwerkingsprojecten op het gebied van defensiecapaciteit.