Alcoholslot en dubbele straf: zo wil regering verkeer veiliger maken
Foto: BELGA

Alcohol achter het stuur, rijden zonder rijbewijs en recidivisme in het verkeer worden vanaf begin 2018 zwaarder bestraft. Zo krijgen hardleerse dronken chauffeurs een alcoholslot en worden verjaringstermijnen verlengd.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Mobiliteit François Bellot (MR) gaan verkeersovertredingen veel strenger aanpakken. Vooral hoge alcoholgehaltes en recidive moeten eruit. Ook rijden zonder rijbewijs en vluchtmisdrijf met gewonden of doden zullen zwaarder worden gestraft. Beide ministers hopen dat de nieuwe regels in het voorjaar van 2018 ingevoerd kunnen worden.

Voor recidive komt er een duidelijkere aanpak. Zo kan de straf verdubbeld worden voor het herhaaldelijk plegen van zware inbreuken, zoals dronken rijden na vroegere intoxicatie en rijden tijdens een rijverbod.

Vier jaar voor vluchten na dodelijk ongeval

Recent verschenen in de pers verhalen over vluchtmisdrijf na een dodelijk ongeval. De maximale straffen daarvoor worden verhoogd.

Voor vluchtmisdrijf zonder gewonden kan de straf oplopen tot 6 maanden gevangenisstraf en/of een geldboete tot 2.000 euro. Wanneer een bestuurder vluchtmisdrijf pleegt en een slachtoffer gewond achterlaat, loopt de straf op tot 3 jaar gevangenisstraf en/of een geldboete tot 5.000 euro. Wanneer het ongeval voor een ander de dood tot gevolg heeft, wordt de maximumgevangenisstraf bepaald op 4 jaar en/of een geldboete tot 5.000 euro. De bestuurder zal bij een vluchtmisdrijf met gewonden of doden ook zijn rijbewijs voor minstens drie maanden verliezen.

Verplicht alcoholslot

Alcoholslot en dubbele straf: zo wil regering verkeer veiliger maken
Foto: Hollandse Hoogte / Arie Kievit

Alcohol achter het stuur is een van de voornaamste killers op onze wegen. Het belang van extra maatregelen blijkt nog eens na de Oost-Vlaamse Verkeersveilige Nacht van vorige week zaterdag. 186 bestuurders bleken bij controle te veel gedronken te hebben. In de eerste helft van 2017 werden in ons land maar liefst 24.163 bestuurders betrapt op alcohol in het verkeer.

Bij een hoge concentratie alcohol (vanaf 1,8g/l) kan, als alternatief voor de intrekking van het rijbewijs, een verplicht alcoholslot worden opgelegd voor een periode van 1 tot 3 jaar of definitief. Hetzelfde geldt voor recidivisten die voor de tweede keer gecontroleerd worden in drie jaar met een alcoholpercentage van meer dan 1,2g/l.

Ook de straffen voor rijden tijdens een rijverbod en rijden zonder geldig rijbewijs worden verzwaard. Zo zal een bestuurder zonder rijbewijs nu ook een gevangenisstraf riskeren, en niet enkel een geldboete. In de eerste helft van 2017 werden in ons land 16.935 bestuurders betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs.

Niet-verzekerd rijden

Voor bestuurders die herhaaldelijk niet-verzekerd rijden, worden de minimumstraffen bij een eerste recidive binnen de drie jaar na de eerste veroordeling verhoogd van minstens 8 dagen rijverbod naar minstens 3 maanden. De veroordeelde moet ook altijd opnieuw zijn theoretische en praktische proeven afleggen. Recidiveert hij een tweede keer binnen de drie jaar, dan moet het rijverbod minstens 6 maanden bedragen (+ afleggen proeven). Bij derde recidive wordt dat minstens 9 maanden rijverbod (+ afleggen proeven).

Langere verjaring

Ten slotte wordt de gebruikelijke verjaring van één op twee jaar gebracht voor alle verkeersmisdrijven. Verjaring van de zwaarste misdrijven blijft drie jaar.

Alcoholslot en dubbele straf: zo wil regering verkeer veiliger maken

Wanneer bestuurders die om medische of psychologische reden het recht tot sturen werd ontnomen, bewijzen dat ze meewerken aan hun herstel, kunnen ze sneller hun rijbewijs terugvragen. Nu moeten ze daarvoor twee jaar wachten. Zo willen de ministers bijvoorbeeld bestuurders die na een alcoholverslaving weer op het rechte pad zijn, stimuleren om opnieuw hun rijbewijs te halen. Ze moeten dan wel kunnen bewijzen dat ze intensief aan hun verslaving gewerkt hebben.