Nieuwe milieuvergunning voor Sportpaleis en Lotto Arena
Het sportpaleis Foto: DK

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) heeft een nieuwe milieuvergunning toegekend aan het Antwerpse Sportpaleis en de Lotto Arena.

Een half jaar geleden had de Raad van State een besluit rond die milieuvergunning vernietigd. Bij het aflopen van de vorige milieuvergunning van NV Antwerps Sportpaleis, wou men van de gelegenheid gebruikmaken om uit te breiden. Met een grondige innovatie plande men onder meer om de capaciteit van het Sportpaleis van 18.400 naar 23.359 zitjes op te voeren. In 2014 besloot minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) daar toestemming voor te geven.

Om de extra auto’s op te vangen, moest de NV wel beloven voldoende parkeerruimte te voorzien ‘terreinen die gedurende het hele evenement uitsluitend ter beschikking staan van de exploitant’ - niet op de openbare weg, dus. Enkel dan kreeg het de nodige milieuvergunning.

Meteen werd evenwel beroep ingesteld tegen de uitbreidingsplannen, de milieuvergunning en het besluit van de minister. De Raad van State volgde dat beroep op.

Na een heronderzoek zet CD&V-minister Schauvliege nu toch het licht op groen voor een nieuwe milieuvergunning. Daarin zijn wel enkele bijzondere voorwaarden opgelegd. Zo zal bijvoorbeeld de geluidsdruk bij late evenementen worden gemonitord.