De Noord-Ierse grens? Een probleem voor later
De Britse premier Theresa May en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker Foto: REUTERS

Britse premier Theresa May en voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker hebben voldoende vooruitgang geboekt in de Brexit-onderhandelingen om aan de tweede fase te beginnen. Maar wordt het probleem van Noord-Ierland wel ten gronde aangepakt?

Met dit akkoord wordt een echte oplossing voor de Noord-Ierse grenskwestie voor zich uit geschoven. Alle partijen beklemtonen dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. Daarover is iedereen het eens. Maar hoe dat concreet moet ingevuld worden, blijft onduidelijk en moet onderwerp worden van de komende onderhandelingen.

In de tekst van het akkoord staat dat als die onderhandelingen niets opleveren, de wetgeving in Noord-Ierland aansluit bij die van Ierland. Dat betekent dat Noord-Ierland deel blijft uitmaken van de douane-unie en de eengemaakte markt. In dat geval krijgt Noord-Ierland dus een apart statuut. Dat is de stok achter de deur die Ierland en de EU in dit akkoord hebben gezet.

Maar voor May en de Noord-Ierse unionistische partij DUP,moet dat scenario te allen prijze voorkomen worden. Zij zeggen dat ‘het Verenigd Koninkrijk in zijn geheel uit die douane-unie en eengemaakte markt zal stappen’, inclusief Noord-Ierland. Hoe ze dan die grens zacht kunnen houden, wordt nergens verduidelijkt. En niemand ziet er op dit moment klaar in. Met andere woorden, de problemen worden voor zich uit geschoven.