Gewezen minister van Financiën Maystadt overleden
Foto: BELGA

Philippe Maystadt, de gewezen minister van Financiën en oud-partijvoorzitter van de Franstalige christendemocraten, is op 69-jarige leeftijd overleden.

Philippe Maystadt was nog geen dertig jaar oud toen hij volksvertegenwoordiger werd voor Charleroi. Vanaf 1979 zat hij onafgebroken in de regering tot 1998. Hij verwierf internationaal aanzien als minister van Financiën, een functie die hij ruim tien jaar uitoefende, van 1988 tot 1998. Hij bekleedde ook andere federale ministerposten, zoals Begroting en Economische Zaken.

Maystadt moderniseerde het schuldbeheer van de Belgische staat, met onder meer opeenvolgende volksleningen. In 1996 kwam Maystadt echter in opspraak met de geheime speculaties op de geldmarkten, de zogenaamde swaps. Die risicovolle speculaties in vreemde munten konden zijn blazoen echter niet echt schaden. Daarvoor was de zaak te technisch, zeker toen enkele weken later de affaire-Dutroux losbarstte.

Toetreding tot de euro

Zeker voor het buitenland belichaamde Maystadt eind jaren negentig het 'Belgisch wonder' van de sanering van de openbare financiën, waardoor ons land ook kon toetreden tot de euro. Maystadt heeft de ontstaansgeschiedenis van die euro letterlijk mee gemaakt. Het moet hem pijn gedaan hebben dat hij de geboorte van de euro niet meer als minister van Financiën heeft kunnen meemaken. Enkele maanden voordien was hij noodgedwongen voorzitter geworden van zijn partij, de Franstalige christendemocraten.

Sinds 1 januari 2000 was hij voorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB). Deze grote Europese instelling speelde een belangrijke rol in het Europese eenwordingsproces, door projecten te financieren die de economische ontwikkeling bevorderen en handel tussen de lidstaten vergemakkelijken. Hij bekleedde die functie twaalf jaar lang.