Belg wil niet langer werken
Foto: Photo News

Volgens hr-dienstverlener Securex zegt de grote meerderheid van de Belgische werknemers niet in staat te zijn te werken tot 67 jaar.

Vraag je werknemers hoe lang ze willen werken, dan kiest maar 8 procent voor 67 jaar of ouder. De overgrote meerderheid van de werknemers wil niet zo lang werken.

Dat besluit Securex uit een bevraging van 1.552 werknemers, zowel arbeiders als bedienden. Meer dan 60 procent van de Belgen wil tot maximaal 60 jaar werken, blijkt uit de resultaten.

De meeste werknemers achten zichzelf ook niet in staat om tot de vooropgestelde pensioenleeftijd van 67 jaar te werken, en zelfs 65 jaar zien ze als niet haalbaar. Zowel fysieke werkomstandigheden als mentale belasting op het werk zijn voor grote groepen Belgen redenen om niet langer te kunnen werken.

Toch weten de ondervraagden wel dat ze verwacht worden langer te werken. 41 procent gaat ervan uit tot 67 jaar of langer te moeten werken. Maar de werkelijke leeftijd waarop Belgen vandaag stoppen met werken, ligt op 61 jaar.

Securex hield de enquête voor het eerst in 2013. De cijfers zijn sindsdien nauwelijks veranderd. ‘Er wordt veel gepraat over langer werken, maar dat doet mensen niet meer zin krijgen om dat te doen’, zegt Hermina Van Coillie. ‘Het is op de werkvloer zelf dat er dingen moeten veranderen om mensen zinvol aan het werk te houden.’